Posts

Posts uit mei, 2018 weergeven

Lutherkring, avond 6

Hartelijk welkom op deze zesde kringavond van de Lutherkring! We zijn aangekomen bij Galaten 4. Een rijk hoofdstuk met mooie beelden en een diepe inhoud. Ik wil beginnen met een korte samenvatting van het hoofdstuk tot met vers 20. Daarna bespreek ik het commentaar van Luther door veel te citeren en soms een toepassende vraag te stellen. Want uiteindelijk gaat het erom dat ‘(…) Christus een gestalte in ons krijgt’. Door: P.M. van As Samenvatting Paulus werkt in dit hoofdstuk verder uit wat hij al eerder heeft gezegd over de wet en de rechtvaardiging door het geloof alleen. Hij gebruikt hierbij het beeld door een minderjarige erfgenaam te vergelijken met een dienstknecht. Zolang de minderjarige erfgenaam nog onder voogdij staat is er geen verschil. Dit verschil ontstaat in volheid des tijds. Zo zijn wij nu door de komst van Christus in het vlees verlost van de voogdij van de wet. En daarom mogen wij de erfenis bezitten. De Galaten hebben eerst de afgoden gediend, zich bekeerd, en lijke…

ManVandaag: Jozua, afl. 13

Een dure vergissing
Na de indrukwekkende ceremonie bij de bergen Ebal en Gerizim maakt het volk zich gereed om verder te trekken. Dan opeens staat het volk oog in oog met een groep reizigers. Ze zeggen uit het buitenland te komen. Jozua ondervraagt hen, maar verzuimt tot de HEERE te bidden. Dat blijkt een dure vergissing.

Wat is het verband?

Geestelijke toerusting
Lees Jozua 9

Wederom volgt er een stop van de opmars van de Israëlieten. Net als bij Gilgal moet het volk opnieuw aan de HEERE worden toegewijd (Joz. 5). Ditmaal door het brengen van offers en door het luisteren naar de wet. Hiermee geeft het volk gehoor aan het bevel van hun vorige leider Mozes. ‘En het zal geschieden, als u de HEERE, uw God, zal hebben ingebracht in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg Gerizim, en den vloek op den berg Ebal’ (Deut. 11:29). De offers moesten gebracht worden op een stenen altaar wat geplaatst werd op de berg Ebal. Dit was de berg van de…

Lutherkring, avond 5

Vanavond staan we stil bij verklaring van Luther van Galaten 3 vers 19 tot en met 29. Dit Bijbelgedeelte gaat met name over de functie van de wet.

Door: C.A.A.M. Schulenburg-Heijboer


18. Waartoe is dan de wet? ...
Als wij leren dat de mens zonder wet en werken rechtvaardig genoemd wordt, dan komt noodzakelijkerwijs de vraag naar voren: als de wet niet rechtvaardigt, waarom werd zij dan gegeven? 

Het morren gaat aldus: ‘Als de wet niet rechtvaardigt, dan stelt de wet niets voor’. Maar dat is geen juiste gevolgtrekking. Want wie zou mogen zeggen: het geld rechtvaardigt niet, dus is het geld niets waard of de ogen rechtvaardigen niet, dus wil ik ze uitrukken (...)? Zo onzinnig is het ook om te zeggen: de wet rechtvaardigt niet, daarom stelt zij niets voor. Wij zeggen met Paulus in 1 Timotheüs 1:8: ‘De wet is goed, als iemand die recht gebruikt.’ Men moet de wet als wet gebruiken. 

19. ...Zij (de wet) is om der overtredingen wil daarbij gesteld...
Alle dingen verschillen van elkaar, daarom oo…

Lezing: Rijkdom en armoede

Lezen: Openb. 18:1-20
Zingen: Ps. 116:7, Ps. 72:9, Ps. 89:3

Beste jongelui,

Hartelijk dank voor jullie uitnodiging om een lezing te komen houden over het thema ‘Rijkdom en armoede’. Het is goed om met elkaar hierover na te denken.


Graag wil ik beginnen met een vraag: Is het eigenlijk wel nuttig om als christenen samen na te denken over rijkdom en armoede? Kunnen we dat niet veel beter overlaten aan economen? De Bijbel heeft ons hierover toch niets te vertellen? Het antwoord is: jawel! Juist de Bijbel geeft ons veel lessen over rijkdom en armoede! Onthoud maar dat er geen praktischer boek bestaat dan de Bijbel. Ook over de inhoud van onze portemonnee heeft Gods Woord ons veel te zeggen. 

Ik heb deze lezing opgedeeld in drie delen, zodat je de draad goed kunt vasthouden.

I. God houdt niet van arme mensen
II. God werd arm
III. De armen zullen vernietigd worden

I. God houdt niet van arme mensen
Zoals gezegd is de Bijbel een praktisch boek die ons veel leert over rijkdom en armoede. Mocht j…

ManVandaag: Jozua, afl. 12

Een tweede kans
Nadat de HEERE aan Jozua had verteld waarom de Israëlieten door de inwoners van Ai verslagen waren, gaat Jozua op zoek naar de dader. Pas als de schuldige gestraft is, wijkt de ban van het volk. De HEERE wil opnieuw met het Israël beginnen en openbaart het aanvalsplan. 

Wat is het verband?

Zien, begeren, nemen
Lees Jozua 8:1-29

Jozua is bedroefd. De Heere had het volk zo wonderlijk geholpen bij de verovering van Jericho, maar nu worden ze verslagen door de inwoners van Ai. Jozua is ervan overtuigd dat deze nederlaag zal leiden tot het uitroeien van de naam van het volk (Joz. 7:9). Maar erger nog, wat zal de HEERE dan met zijn grote Naam doen?! Op dit gebed antwoordt de HEERE. Hij heeft aan Abraham beloofd dat Hij zijn naam groot zou maken (Gen. 12:2). Gods beloften falen niet. Daarom maakt de Heere openbaar dat het volk onder de ban ligt. De volgende morgen zal de Heere de schuldige aanwijzen. Als Achan aangewezen wordt, belijdt hij zijn zonde. Achan legt uit hoe hij tot z…