Meditatie: Openbaring 4:6a, SGP jongeren

‘En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk.’

Openbaring 4:6a

De zee, het blijft indrukwekkend. Al lopend over het strand kun je er helemaal tot rust komen.

Echter, de zee heeft ook een andere kant. Velen verloren er het leven en de kracht van het water moet je zeker niet onderschatten. Ook in de Bijbel heeft de zee niet altijd een positieve betekenis. Het staat symbool voor de roerigheid en ondoorgrondelijkheid van het leven. Misschien herken je het wel. Je leven leek rustig, maar opeens kwamen er donkere wolken en golven van verdriet spoelde je leven binnen.

Zo was het ook gaan stormen in het leven van de apostel Johannes. De golven van vervolging hadden hem op het strand van Patmos neergeworpen. Ver weg van zijn gemeente, de meesten van zijn medeapostelen gedood, zijn geliefde Zaligmaker opgevaren naar de hemel en daar zat de oude apostel.

Maar de Heere zoekt hem op. Te midden van de storm mag Johannes in de hemel kijken. Met in het centrum een machtige troon. In de hemel is geen democratie, maar een theocratie, want Hij regeert! En voor de troon een glazen zee, kristal gelijk. Volkomen rustig en transparant. Ze is overwonnen. Er is niets wat de hemelse troon ontgaat. Alle zonden, onrecht, vragen en verdriet zullen eens verdwijnen.

Ons Hoofd is boven en daarom zullen wij niet verdrinken, hoe de golven ook op ons inslaan. Daarom: houd moed! En als je straks dit blad weer aan de kant legt, je werk of studie weer oppakt, mag het in je hoofd en hart nog naklinken:

God heerst als Opperheer;
Dat elk Hem juichend eer’!
Gij, aarde, zee en eiland,
Verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
Der wolken donkerheid;
Hij vestigt Zijnen troon
Op heil’ge rijksgeboôn,
Vol recht en wijs beleid.
Ps. 97:1 (berijmd)