Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

ManVandaag: Jozua, afl. 6

De invasie
Nadat de verspieders veilig teruggekomen zijn uit Kanaän, brengen ze verslag uit bij Jozua. De HEERE heeft het land in hun handen gegeven. Daar zijn ze zeker van. Deze boodschap versterkt het vertrouwen en de moraal van het volk. De volgende dag staat Jozua vroeg op. De invasie kan beginnen.

Wat is het verband?

Voor de Jordaan
Lees Jozua 3

Na de terugkeer van de verspieders gaat Jozua voortvarend te werk. In de vroege morgen geeft hij het bevel om het kamp op te breken en van Sittim naar de oever van de Jordaan te trekken. Hoewel de Jordaan een aantal doorwaadbare plaatsen had, stond juist op dit moment het water erg hoog. In deze tijd van het jaar was de rivier zelfs buiten haar oevers getreden (Joz. 3:15). Volgens Calvijn was het daarom zelfs voor sterke mannen zonder bagage nagenoeg onmogelijk om de rivier over te steken, laat staan de vrouwen en kinderen. Aan deze kolkende rivier bivakkeert het volk drie dagen lang. Drie dagen lang dringt de realiteit van deze hindernis tot…
Recente berichten

Lutherkring, avond 1

Tijdens de vorige bijeenkomst is de Bostonkring afgesloten met een lezing van kand. R.J. Jansen over de ware Godsverheerlijking. Dit seizoen hopen wij ons te gaan verdiepen in de Verklaring van de brief aan de Galaten door dr. M. Luther. Deze eerste kringavond zal in het teken staan van de persoon van Luther, het doel van de Galatenbrief en van de Verklaring van de Galatenbrief door Luther.

Wie was Maarten Luther?
Maarten Luther werd op 10 november 1483 geboren in Eisleben. De dag erna werd hij gedoopt in de Sint Petrus en Pauluskerk in Eisleben. Hij werd vernoemd naar Martinus van Tours, de ‘dagheilige’ van 11 november. In deze kleine Thüringse stad zou hij drieënzestig jaar later, in 1546, sterven.

Een jaar na zijn geboorte besloot de familie naar Mansfeld te verhuizen. Daar bezocht Luther de Latijnse school. Hier leerde hij Latijn, schrijven, zingen en een klein beetje rekenen.[1] Hoewel Luther geen al te beste herinneringen aan deze Latijnse school had, legde zij wel een solide basis…

Opening catechisatieseizoen HHK Doornspijk: Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon

Lezen: 1 Joh. 4:1-10
Zingen: Ps. 89:1,8 en 12

Beste jongeren,

Van jullie kerkenraad ontving ik een uitnodiging om een lezing over de islam te houden ter opening van het cachisatieseizoen. De kerkenraad heeft hiermee voor een boeiend en actueel thema gekozen! Dagelijks staan de kranten vol met nieuws over de islam. In Nederland wonen ongeveer een miljoen moslims. Grote kans dus dat je op je werk moslims als collega’s hebt of dat je op weg naar school langs een moskee komt. Hoe dan ook, het is goed om meer van deze godsdienst af te weten. 

Omdat het thema islam te breed is om in één avond te behandelen, heb ik keuzes moeten maken. Graag wil ik deze avond vooral stilstaan bij de twee belangrijkste personen uit beide religies. Voor de islam is dat Muhammad en voor het christendom is dat de Heere Jezus Christus. Ik heb de lezing de volgende titel gegeven: ‘Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon’. Hopelijk begrijp je aan het einde van de avond waarom ik voor dez…

ManVandaag: Jozua, afl. 5

Het scharlaken snoer
Kort nadat de verspieders in Jericho zijn aangekomen, worden ze ontdekt. Al snel staan de soldaten voor de deur van Rachab de hoer. Nadat zij de soldaten op een dwaalspoor heeft gezet, klimt ze het dak op. Daar doet Rachab een indrukwekkende belijdenis en smeekt de verspieders om het leven van haar familie te sparen.

Wat is het verband?

Verzoek
Lees Jozua 2:8-24

Net als elke wijze strateeg, stuurt ook Jozua verspieders vooruit. Het is hun opdracht om het land en Jericho te verkennen (Joz. 2:1). Om niet teveel op te vallen besluiten ze de nacht in het huis van een publieke vrouw door te brengen. Hoewel dit een slimme zet was, komen ze toch openbaar. Al snel zijn de soldaten van Jericho ter plaatse. Met een list stuurt Rachab de soldaten de verkeerde kant op. Na dit hachelijke moment vertelt Rachab waarom ze voor de vijanden van haar eigen volk gekozen heeft. Rachab beseft dat de dikke stadsmuren de HEERE, de God van de hemel en de aarde, niet zullen tegenhouden (2:11).…

ManVandaag: Jozua, afl. 4

Spionage
Terwijl het volk Israël zich opmaakt om Kanaän binnen te trekken, neemt Jozua een verstandig besluit. Net als elke goede legeraanvoerder, stuurt hij er verkenners op uit. Twee spionnen moeten, met gevaar voor eigen leven, Jericho gaan verkennen. Dan worden beide mannen verraden. 

Wat is het verband?

Dekmantel
Lees Jozua 2:1-11

Nadat de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse hadden toegezegd om mee te vechten, houdt Jozua krijgsberaad. Hij besluit om twee dappere verspieders naar Kanaän te sturen. Hun missie was om de condities van het land in kaart te brengen. Hoe zag de geografie eruit? Wie woonden er in het land? Hoe was hun verdediging geregeld? Het volk Israël wist toen nog niet dat de HEERE Zelf de muren van Jericho zou laten instorten. Jericho was een grote en machtige stad. Toch keren de verspieders niet gedesillusioneerd terug, maar wagen zich zelfs in de stad. Om niet teveel op te vallen, gaan ze naar het huis van Rachab de hoer. Dit huis van een publieke v…

ManVandaag: Jozua, afl. 3

Een nieuwe bevelhebber
Als nieuwe bevelhebber staat Jozua voor de taak om het volk Israël in het beloofde land te brengen. Hij weet zich hierin gesteund door Gods beloften. Maar zal het volk naar hem willen luisteren zoals ze dat naar Mozes hebben gedaan?

Wat is het verband?

Bouwen op het Woord
Lees Jozua 1:10-18

Na de dood van Mozes was de ‘woestijn generatie’ tot een einde gekomen. Nu was het aan Jozua om het volk verder te leiden. Maar niet voordat de HEERE Jozua bemoedigd had en hem Zijn beloften had gegeven (1:2-9). Niet Mozes of Jozua, maar God Zelf was de sleutel tot het beloofde land. Dit blijkt wel uit het feit dat de HEERE Jozua geen militaire adviezen geeft, maar hem wijst op de wet van Mozes. Door te bouwen op het Woord zal het Jozua en het volk voorspoedig gaan. Later zal de meerdere Jozua te midden van de zwaarste beproevingen op het Woord van Zijn Vader bouwen. Om die reden kan Hij wankelmoedige en bevreesde mensen redden en hen leren zingen: 'k Zal Zijn lof zelfs in den…

Bostonkring, avond 12

Vierde staat, hoofdgedachte 5 en 6, “Het Koninkrijk der hemelen” en “De hel”

Door: M.G.J. Kerpel
Alsdan Nadat “Koning” Christus de mensen heeft geoordeeld, als de rechtszitting voorbij is, “alsdan” (Matth. 25:34) zal Hij het vonnis uitspreken. “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.” 
Het vonnis houdt twee dingen in:
1. De toewijzing van de volledige gelukzaligheid, “het Koninkrijk”. Dit Koninkrijk is geen gewoon koninkrijk, maar hét Koninkrijk. “Het overtreft alle koninkrijken op aarde in heerlijkheid, eer, nut en vreugde oneindig meer.” 2. De plechtige toelating tot dit Koninkrijk: “Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft.” De heiligen worden ingehuldigd door Jezus Christus. Drie delen Op basis van deze Bijbeltekst spreekt Boston over de hemel, met de focus op de hemel als een koninkrijk, “het Koninkrijk der hemelen”. Boston knipt het hoofdstuk in drie delen: 1. De aard van het Koninkrijk 2. …