Doorgaan naar hoofdcontent

Archief

A

Afscheidsbrief Depositum Custodi
Artikel: Adversarii Calvini: Johannes Calvijn contra Johannes Eck
Artikel: Alle ogen op mij graag
Artikel: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
Artikel: Lege kerken, volle stadions
Artikel: Leven in eeuwigheidsperspectief
Artikel: Met de rug tegen de muur
Artikel: Religie en geweld
Artikel: Schaamte in de Bijbel
Artikel: Vluchteling
Artikel: Wat zegt Gods Woord over het lijden in deze wereld?
Artikel: Zekerheid
Augustinus en het Vroege Christendom
Augustinuskring, avond 1
Augustinuskring, avond 2
Augustinuskring, avond 3
Augustinuskring, avond 4
Augustinuskring, avond 5
Augustinuskring, avond 6
Augustinuskring, avond 7


B

Belijdeniscatechisatie: Christus, de Zoon van God
Belijdeniscatechisatie: De uitverkiezing
Belijdeniscatechisatie: De zondeval
Belijdeniscatechisatie: God openbaart Zich
Belijdeniscatechisatie: God openbaart Zich II
Belijdeniscatechisatie: Gods voorzienigheid
Belijdeniscatechisatie: Openbare belijdenis des geloofs
Belijdeniscatechisatie: Waar komt belijdenis doen vandaan?
Belijdeniscatechisatie: Wat God van Zichzelf openbaart
Belijdeniscatechisatie: Wat God van Zichzelf openbaart II
Bijbelstudie: Handelingen 19:21-30
Bijbelstudie: Galaten 1:1-5
Bijbelstudie: Openbaring 3:14-22
Bijbelstudie: Zacharia 12
Bostonkring, avond 1
Bostonkring, avond 2
Bostonkring, avond 3
Bostonkring, avond 4
Bostonkring, avond 5
Bostonkring, avond 6
Bostonkring, avond 7
Bostonkring, avond 8
Bostonkring, avond 9
Bostonkring, avond 10
Bostonkring, avond 11
Bostonkring, avond 12


C

Column: De sprekende berg
Column: Dominee 2.0, Christus 1.0?


D

De taal van het hart


E

Een vast verbond gemaakt


G

Gedicht: Uw plaats
Gods verkiezende liefde


H

Het gezag van Gods Woord
Hoe mag je uit naam van God een jongere geestelijk aanspreken?


I

Inleiding JV GG Beekbergen, De Heere Jezus en Zijn bidden
Inleiding JV GG Beekbergen, De Heilige oorlog van John Bunyan
Inleiding JV GG Beekbergen, Een schokkende realiteit...
Inleiding JV GG Beekbergen, Een wonderlijke ontmoeting tussen een zondares en haar Zaligmaker
Inleiding JV GG Beekbergen, Verkering en weg naar het huwelijk
Inleiding JV GG Kootwijkerbroek, Tussen licht en duisternis. Verschillen tussen de Bijbel en de koran
Institutiekring, hs. 1 en 3, boek II


L

Lecture: The Necessity of a Biblical Perspective on Church History
Lezing: De berg Sion
Lezing: 'En zie, meer dan Jona is hier!'
Lezing: Leven als hemelburger in de eindtijd
Lezing: Rijkdom en armoede
Lezing: Wat doe ik met de rest van mijn leven?
Lezing: Ziet, de Bruidegom komt
Lutherkring, avond 1
Lutherkring, avond 2
Lutherkring, avond 3
Lutherkring, avond 4
Lutherkring, avond 5
Lutherkring, avond 6


M

ManVandaag: Abram, afl. 1
ManVandaag: Abram, afl. 2
ManVandaag: Abram, afl. 3
ManVandaag: Abram, afl. 4
ManVandaag: Abram, afl. 5
ManVandaag: Abram, afl. 6
ManVandaag: Abram, afl. 7
ManVandaag: Abram, afl. 8
Manvandaag: Abram, afl. 9
ManVandaag: Adam, afl. 1
ManVandaag: Adam, afl. 2
ManVandaag: Adam, afl. 3
ManVandaag: Adam, afl. 4
ManVandaag: Adam, afl. 5
ManVandaag: Jozua, afl. 1
ManVandaag: Jozua, afl. 2
ManVandaag: Jozua, afl. 3
ManVandaag: Jozua, afl. 4
ManVandaag: Jozua, afl. 5
ManVandaag: Jozua, afl. 6
ManVandaag: Jozua, afl. 7
ManVandaag: Jozua, afl. 8
ManVandaag: Jozua, afl. 9
ManVandaag: Jozua, afl. 10
ManVandaag: Jozua, afl. 11
ManVandaag: Jozua, afl. 12
ManVandaag: Jozua, afl. 13
ManVandaag: Jozua, afl. 14
ManVandaag: Noach, afl. 1
ManVandaag: Noach, afl. 2
Meditatie: 1 Kronieken 7:20-23
Meditatie: De grote witte troon
Meditatie: Filippenzen 2:5-11
Meditatie: Genesis: 22:1-21
Meditatie: Genesis: 32:3-32
Meditatie: Jozua 2:1-13
Meditatie: Lukas 17:11-19
Meditatie: Markus: 15:6-15
Meditatie: Muziekavond Jacobus Fruytier 'Verspreiding van het Woord'
Meditatie: Openbaring: 4:6a
Meditatie: Psalm 42:11
Meditatie: Psalm: 80:15-16
Meditatie: Psalm 131
Meditatie: Plannen
Meditatie: Van ruilen komt zingen!


O

Oefenpreek: Handelingen 9:11c
Openbaringkring, Openbaring 21:1-7 en 22:1-21
Opening catechisatieseizoen HHK Doornspijk: Je bloed of je hart. Het verschil tussen de halve maan en de Zon
Over zoeken, gevonden zijn en doorverwijzen


R

Recensie: Hebreeën, Geloven is volhouden
Voor meer recensies zie ook: www.klassieketheologie.nl
Romeinenkring 2011
Romeinenkring 2012
Romeinenkring 2013, avond 1
Romeinenkring 2013, avond 2


S

Single zijn
Stellingen bij de inleiding 'Verkering en de weg naar het huwelijk'
Stukjes voor stille tijd over het thema: het Woord
Stukjes voor stille tijd over het thema: de Romeinenbrief


T

Tips voor het voorbereiden van een dagopening en gebed
Trouw/ontrouw tussen man en vrouw in verkering of huwelijk


V

Van komma naar liefde, over het Johannesevangelie bij Kohlbrügge
Vraag: Hoe moet ik bidden?
Vraag: Hoe moet je als christen keuzes maken?
Vraag: Hoe zit het met het lijden?
Vraag: Mattheüs 22: 12-14
Vraag: Velen geroepen, weinigen uitverkoren?
Vraag: Wat zegt de Bijbel over seksualiteit?
Vreemdeling in eigen land


W

Workshop: De Bijbel en rentmeesterschap