Vraag: Hoe moet ik bidden?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Met regelmaat, eerbiedig en vol verwachting. Niks van je zwarte hart verbergen, maar alles voor Hem uitstorten. Bid op jouw manier. Elke andere stijl is namaak en daar gruwt de Heere van. Wat mij helpt is om even een paar minuten rust te nemen voordat ik ga bidden en goed te beseffen wat ik ga doen. Zie in gedachten Christus door Jeruzalem lopen met het kruis op Zijn schouders. Bereidt om te sterven voor zondaren. Dan weet je dat de God Die je gaat aanroepen er een is Die de zondaren zoekt. En ook ons uit ‘Egypteland’, uit het diensthuis der zonden wil leiden. 

Probeer ook in elk gebed concreet voor iets te bidden en voor iets te danken.