Vraag: Wat zegt de Bijbel over seksualiteit?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Volledige vraag: Ik heb al een een tijd een vriend en wij willen rein blijven voor het huwelijk. Ik weet wel dat seksualiteit binnen het huwelijk hoort, maar toch is het fijn om dit in de Bijbel terug te lezen zodat je er niet meer om heen kunt. Kunt u ons hier bij helpen? 


Beste [...], 

Hartelijk dank voor je mail! Ik snap je schroom maar toch is het goed dat je om hulp gevraagd hebt. Graag denk ik met jullie mee. 

Voor alles is het denk ik belangrijk dat jullie de Heere vertrouwen. Hij heeft echt het beste met ons voor en legt ons geen lasten op die we niet zouden kunnen dragen. Dat wij niet voor het huwelijk gemeenschap mogen hebben heeft te maken met Gods wijze en liefdevolle bedoelingen. 

Het lichamelijke hoort binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Zeker in deze maatschappij is dat best moeilijk! Maar ook daar weet de Heere vanaf. Wees daarom niet bevreesd om samen God om moed en doorzettingsvermogen te bidden! 

Toch is het niet vreemd dat jullie lichamelijk naar elkaar toegroeien. Sterker nog, als dat niet zo zou zijn zou er iets goed mis zijn! Seksualiteit is een gave van God. En als Gever van dit geschenk weet Hij ook het beste waar het thuishoort. Daar zegt God Zelf tegen Adam en Eva: 

Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware. Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. Gen. 2:20-24 

Dit geeft dus de juiste volgorde aan voor de mens (verlaten --> aankleven (trouwen) --> tot één vlees zijn (o.a. de seksualiteit).

Dus eerst trouwen en dan pas gemeenschap. Praktisch gezien betekent dit dat jullie echt duidelijke grenzen moeten stellen en het mekaar niet nodeloos moeilijk mogen maken. Wees streng voor jezelf en liefdevol naar de ander, zo houdt je het vol. En bedenk eens hoe mooi het zal zijn als jullie mogen trouwen en dan Gods zegen over jullie gehele huwelijksleven mogen krijgen! 

Wees daarom ook nuchter. Als jullie echt mogen weten dat de Heere jullie samen heeft gebracht, ga dan eens samen nadenken over het huwelijk. Lees alvast een christelijk boek hierover en bespreek de dingen met wederzijdse ouders en vrienden.