Posts

Posts uit november, 2012 weergeven

Column: Dominee 2.0, Christus 1.0 ?

De afgelopen tijd was er in kerkelijk Nederland grote belangstelling voor het manifest ‘Dominee 2.0’. In dit manifest roepen jonge, beginnende theologen en dominees op tot een nieuwe bezinning op de kerk. Men is ontevreden over de huidige opstelling van de kerk en van de PThU. Enkele zinsneden uit dit manifest: ‘We proeven de gelatenheid die dit met zich meebrengt en we zien dat de antwoorden die de kerk geeft antwoorden zijn op vragen die niemand meer stelt. En wanneer wij op zondag voorgaan in een gemeente zijn we 9 van de 10 keer de jongste onder de kerkgangers. […]We verlangen naar inspirerende mensen met wie we kunnen samenwerken en die ons kunnen coachen. Mensen die ons helpen ons talent uit te bouwen en die niet bang zijn voor verandering.’
Dit manifest heeft al vele tongen losgemaakt. De kracht van het document ligt hem in het feit dat de tekst niet is dichtgetimmerd. Mede hierdoor kan iedereen het manifest bevragen en kan de discussie op gang komen. In deze column wil ik ook…