Meditatie schoolkrant: Plannen

Iedereen maakt plannen in het leven. Jij waarschijnlijk ook. Bijvoorbeeld om je schooldiploma te halen, zodat je door mag naar een vervolgopleiding. 

Jona was ook iemand die plannen maakte. Als profeet van het tienstammenrijk mocht hij de woorden van de HEERE aan het volk Israël doorgeven. Dan volgt er plotseling een bevel van de HEERE, waar Jona niet op had gerekend. Hij moet gaan prediken tegen Ninevé. Jona gaat niet, want hij is bang om zijn leven te verliezen en bang dat de HEERE de aartsvijand van Israël genadig zal zijn. 

Net als Jona ging ook Jezus naar vijandig gebied. Maar Christus kwam vrijwillig naar deze aarde om Gods wil te doen. Zijn leven bestond uit lijden en eindigde aan het kruis. Dat alles volgens het goddelijk heilsplan. Komt het dienen en liefhebben van deze Christus al voor op jouw ‘planning’?