Posts

Posts uit februari, 2015 weergeven

Augustinuskring, avond 5

Door: F. Treur-van AsBijbelstudie: Gods leiding in ons levenLaat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God! Ps. 7:10
En wanneer Hij ontdekt heeft dat onze zorgen zich niet richten op het hartstochtelijke verlangen van het lichaam en van onze ogen en niet op de ijdele roem van deze wereld, dingen die allemaal voorbijgaan als een schaduw, maar dat onze zorg hoger reikt en zich richt op de vreugden over de eeuwige zaken, die door geen enkele verandering worden geschonden, dan stuurt God de rechtvaardige in de juiste richting. Want Hij is de God Die de harten en de nieren onderzoekt. Want onze werken, die wij door ons handelen en door wat wij zeggen verrichten, die kunnen bij de mensen wel bekend zijn, maar met welke intentie ze gebeuren, en waar wij door die werken willen uitkomen, dat weet Hij alleen, Die de harten en de nieren doorgrondt, namelijk God. Mijn gerechtvaardigde hulp is van de HE…