ManVandaag: Adam, afl. 3

De grootste ramp
Bij een vreselijke ramp willen omstanders graag weten wat er gebeurd is. De grootste ramp uit de geschiedenis van de mensheid staat echter heel kort beschreven. ‘En zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar en hij at’ (Gen. 3:6b). En zie het werd zeer slecht.

Wat is het verband?

De mensenmoordenaar van den beginne
Lees Genesis 3:1-9

Uit haat tegen God besluit satan de kroon van de schepping aan te vallen. Met kwade bedoelingen vraagt satan aan Manninne. ‘Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?’ (Gen. 3:1b). De slang spreekt over ‘God’ en bewust niet over de ‘HEERE God’. De satan haat deze Verbondsnaam. Daarbij had de HEERE gezegd dat de mens van alle bomen mocht eten, behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads (Gen. 2:16-17). In plaats van hem weg te sturen gaat Manninne in op de vraag van de slang. Ook zij gebruikt in haar antwoord niet meer de naam van de Verbondsgod. Daarbij voegt ze wat toe aan Zijn Woord, namelijk dat de mens de boom zelfs niet mag aanraken. De zonde kwam in haar hart. En zij at. En de smaak was bitter. 

TOEPASSING – Manninne ging in discussie met de satan. Dit liep desastreus af. Naar Wie moeten wij heenvluchten als de ‘verklager van de mensen’ ons aanklaagt (Openb. 12:10)?

Wat staat er?

Het duistere koninkrijk
Voor de val van de mens is er een val geweest van de satan en van een gedeelte van de engelen. Genesis 3 herinnert de mens aan de realiteit van de satan en zijn demonen. Achter alle zichtbare en tastbare gevolgen van de zonde in deze wereld zitten geestelijke boosheden in de lucht (Ef. 6:12). De mens is van nature onderdaan van dit duistere koninkrijk. Het werk van Christus is in essentie ook een werk van vernietiging. ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou’ (1 Joh. 3:8b). De duivel heeft de mens verleid tot zonde. Toch pleit dit feit de mens niet vrij van schuld. Het was niet de satan die van de verboden vrucht heeft gegeten. Uit twijfel, ongeloof en hoogmoed hebben Adam en Manninne gezondigd. 

TOEPASSING – In de Tweede Wereldoorlog namen maar weinig Nederlanders de dreiging van een invasie serieus. Dat maakte het voor de Duitsers gemakkelijker om ons land binnen te vallen. Voor de duivel geldt dat net zo. Hoe minder mensen in hem geloven, hoe liever het hem is. Waarom zou dit zo zijn? Hoe kunnen wij ons wapenen tegen de satan?

Wat betekent dit?

De kracht van de zonde
Een predikant vertelde eens het waargebeurde verhaal van een circusshow waarbij een act met een wurgslang werd opgevoerd. Op een fluitsignaal kwam de slang uit de mand en kronkelde zich langs zijn baas omhoog. Na een ander fluitsignaal kroop de slang weer terug in de mand. Tot op een dag de slang niet reageerde op het tweede fluitsignaal, maar zijn baas begon te wurgen en hem doodde. De predikant vergeleek dit tragische ongeval met kracht van de zonde. Een kracht die te sterk is voor ons (Rom. 6:23). Dat is goed te zien in het leven van Gods volk. Zij blijven last houden van de oude mens. Toch zijn zij ook het levende bewijs dat Christus’ bloed sterker is dan de macht van dood en hel. Want de toorn Gods tegen de zonden is zó groot, dat Hij die (eer Hij ze ongestraft liet blijven) aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. De reden hiervoor? Opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden.

TOEPASSING – De man uit het voorbeeld van het circus kon geen kant meer op. Heeft u de zonde al leren kennen als een onoverwinbare kracht? Waar heeft dat besef u gebracht?