Bijbelstudie: Handelingen 19:21-30

De ware religie

Lezen: Hand. 19:21-30

Demetrius was een tevreden zilversmid. De zaken gingen goed. Van heinden en ver kwamen mensen om zijn zilveren tempeltjes te bemachtigen. Veel pelgrims wilden zo’n replica van de tempel van de godin Diana kopen om mee naar huis te nemen en er eer voor te bewijzen. De vraag was zelfs zo groot dat er meer en meer zilversmeden kwamen die deze tempeltjes gingen maken. 

Maar de laatste tijd vlotte het niet zo. Meer dan eens kwam Demetrius chagrijnig thuis. Weer minder tempeltjes verkocht dan gisteren. En als je aan Demetrius vroeg hoe dit kwam, dan zei hij nors: ‘Paulus’. Die nare oproeikraaier krijgt meer aanhang! Demetrius moet met lede ogen aanzien dat de stroom toeristen naar de tempel van Diana en, nog erger, naar zijn winkel afneemt. De tempel van Diana, een van de wereldwonderen uit die tijd, opgetrokken uit prachtig wit marmer en omringt met 127 pilaren was verslagen dreigt verslagen te worden door de leer van een miezeriger mannetje. Demetrius kan het niet verkroppen. Wat voor geheim had die Paulus toch waardoor de mensen hem zo massaal gaan volgen?!

Demetrius komt er al snel achter en hij schrikt. Niet alleen in Efeze, maar in geheel Azië blijkt deze religie steeds meer aanhangers te krijgen. En wat nog erger is, die Paulus schijnt te vertellen dat goden die door mensenhanden gemaakt zijn helemaal geen echte goden zijn! Demetrius wordt bang en boos tegelijk. Hij besluit in te grijpen om de eer van Diana te redden (zie vers 27). Tevergeefs. Inmiddels is het christendom uitgegroeid tot een religie met 2,5 miljard aanhangers. En de religie van godin Diana? Compleet verdwenen.

Toch moeten we de zilversmid Demetrius maar niet te snel veroordelen. Want van welke afgod hebben wij een ‘miniatuurtempeltje’? Waar leven wij voor? Onze gezondheid? Onze nieuwste gadgets? Onze vrienden? Onze feesten? Het is genade als wij de leegheid van de moderne afgoden doorzien. Als we merken dat er een leegte in ons hart is die alleen gevuld kan worden door de Schoonste aller Mensenkinderen.

Maar hoe kom je aan deze kennis? Door Woord en Geest. In de Bijbel lees je over Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan voor zondaren. Bid of de Heilige Geest je hart hiervoor wilt openen. Dan ga je begrijpen welk geheim er te vinden is in het christendom. Het geheim van de verzoening door voldoening. Het geheim dat er ooit een Man heeft gehangen aan het kruis van Golgotha om in de plaats van doemwaardige zondaren te sterven. Wie door het geloof met Hem verbonden wordt vindt vrede met God. Alle afgoden moeten dan wijken. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten, hoe rijk dat ik ben!

O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen (Rom. 11:33,36)