ManVandaag: Jozua, afl. 5

Het scharlaken snoer
Kort nadat de verspieders in Jericho zijn aangekomen, worden ze ontdekt. Al snel staan de soldaten voor de deur van Rachab de hoer. Nadat zij de soldaten op een dwaalspoor heeft gezet, klimt ze het dak op. Daar doet Rachab een indrukwekkende belijdenis en smeekt de verspieders om het leven van haar familie te sparen.

Wat is het verband?

Verzoek
Lees Jozua 2:8-24

Net als elke wijze strateeg, stuurt ook Jozua verspieders vooruit. Het is hun opdracht om het land en Jericho te verkennen (Joz. 2:1). Om niet teveel op te vallen besluiten ze de nacht in het huis van een publieke vrouw door te brengen. Hoewel dit een slimme zet was, komen ze toch openbaar. Al snel zijn de soldaten van Jericho ter plaatse. Met een list stuurt Rachab de soldaten de verkeerde kant op. Na dit hachelijke moment vertelt Rachab waarom ze voor de vijanden van haar eigen volk gekozen heeft. Rachab beseft dat de dikke stadsmuren de HEERE, de God van de hemel en de aarde, niet zullen tegenhouden (2:11). Voordat Rachab de verspieders door middel van een touw laat ontsnappen heeft ze nog een verzoek.

TOEPASSING – Hoewel de dikke muren van Jericho anders doen vermoeden weet Rachab het zeker. De stad zal ingenomen worden. Ze smeekt de verspieders om het leven van haar en haar familie te sparen. Kent u dit smeken om uw levenswil? En voor uw familieleden?

Wat staat er?

Veiligheid
Na de indrukwekkende belijdenis van Rachab doet ze de verspieders een verzoek. Ze heeft de verspieders ook geholpen met het oog op haar geliefde familie. Voor hen dreigt ook gevaar! De verspieders beloven dat haar familie gespaard zal worden als Rachab de reden van hun komst naar Jericho niet verraadt (2:14). Na dit gesprek laat Rachab de verspieders via een touw door het raam ontsnappen. Ze raadt de mannen aan om te vluchten naar gebergte en daar drie dagen te blijven (2:16). Dit gebergte lag ten westen van de stad, terwijl de soldaten in tegenovergestelde positie aan het zoeken waren. Voordat de verspieders daarheen vluchten, geven ze Rachab nog één opdracht. Wanneer de aanval zal beginnen, moet zij een scharlaken snoer ophangen en haar familie in het huis bijeenbrengen. Alleen op die manier kan hun veiligheid gegarandeerd worden. 

TOEPASSING – Hoewel Rachab pas bij het begin van de aanval het scharlaken snoer hoefde op te hangen, doet ze dit meteen na het vertrek van de verspieders (2:21). Wat heeft dit te maken met Jakobus 2:25?

Wat betekent dit?

Overloper
Zonder dat Rachab het besefte, was haar belijdenis een bevestiging van Gods verbond met Abraham. Naast de landsbelofte had de HEERE beloofd dat door de aartsvader, alle volken van de aarde gezegend zouden worden. De bekering van Rachab is een eerste vrucht van deze belofte. Niet alleen werd ze bij Israël ingelijfd, maar ze werd ook de voorouder van David en van Davids grote Zoon, Jezus Christus. In Hem komt deze belofte tot vervulling (Luk. 2:32). Net als Rachab moet ieder mens een overloper worden. De dienst aan de zonde en aan de satan moet opgegeven worden. Het ware geluk en de echte vrijheid zijn alleen bij de HEERE te vinden. Het bloedrode, scharlaken koord was voor Rachab een teken van hoop, een belofte dat iedereen die zich in dat huis bevond gespaard zou worden. Dit snoer wijst heen naar de belofte die God geeft in Zijn Woord, dat een ieder die in Christus gelooft voor eeuwig veilig is (Joh. 6:37, 10:28). 

TOEPASSING – De verspieders kwamen bemoedigd terug. Ze hadden het geloof in het leven van Rachab mogen zien en gemerkt dat de inwoners van het land van angst sidderden (2:24). Heeft u ook weleens bemoedigingen vanuit het Woord van de HEERE gehad?