Posts

Posts uit januari, 2012 weergeven

Toerusting leidinggevenden Hervormd Oene, thema: Hoe mag je uit naam van God een jongere geestelijk aanspreken?

Datum: 11 januari 2012

Geachte aanwezigen,
Vanavond mag ik het met u hebben over de vraag: Hoe mag je uit naam van God een jongere geestelijk aanspreken? Bij de bestudering bleek dat deze vraag veel omvattend is. Daarom heb ik besloten om de vraag in drie subvragen onder te verdelen, waarbij het antwoord op de laatste vraag een samenvatting zal zijn van de voorgaande vragen. De drie subvragen die ik met u wil behandelen, zijn: Wie is God? Wie is de jongere? Hoe nu verder?
I. Wie is God?
Misschien bevreemdt het u dat ik niet meteen begin met het geven van allerlei tips om een geloofsgesprek met een jongere aan te knopen. De reden daarvoor is dat ik er van overtuigd ben dat het noodzakelijk is om eerst even pas op de plaats te maken. Om eerst even stil te staan bij de Bron (met hoofdletter). Om goed te beseffen Wie het is over Wie wij denken, spreken, zingen, mediteren, enzovoort. Als we hier geen tijd voor nemen zijn we onverstandig bezig. Denk maar aan een kerkdienst. Daar klinkt eerst …

Wat God van Zichzelf openbaart, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 4

Vorige keer hebben we het gehad over de bijzondere openbaring, het Woord van God. We hebben geleerd dat de Bijbel geïnspireerd en onfeilbaar, dat wil zeggen volledig betrouwbaar, is. Tot slot hebben we het kort gehad over de Drie formulieren van enigheid. Het is dus inmiddels duidelijk dat God Zich openbaart in de Bijbel. Maar wat openbaart Hij nu precies over Zichzelf? Daar willen we het vanavond over gaan hebben.
Door: J.W.J. Treur
Bijbelstudie
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte,uit het slavenhuis, geleid heeft. Ex. 20:1-2
Als wij iemand voor het eerst ontmoeten vragen we wie hij/zij is. Dit mogen we, met eerbied gesproken, ook aan God vragen. Wie bent U Heere? Het antwoord op die vraag is te vinden in de wet van God. God heeft daar met Zijn eigen hand het volgende geschreven: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte,uit het slavenhuis, geleid heeft.
De Engelse predikant Thomas Charles vatte dit zo samen: ‘In de wet zien we God al…