Posts

Posts uit februari, 2012 weergeven

Meditatie: Genesis 32:3-32, JV-weekend, Hervormd Oene

Datum: 19 februari 2012

Beste vrienden,
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je loopt in gedachten over straat en je ziet een omhoogstekende stoeptegel over het hoofd. Je struikelt. Gelukkig weet je je evenwicht te bewaren en val je niet. Aan het einde van de straat ben je het voorval alweer vergeten. Vanmiddag willen wij samen nadenken over Jakob. Hij struikelde niet alleen, hij moest zelfs vechten voor zijn leven!
Schriftlezing: Gen. 32:3-32
In dit hoofdstuk van de Bijbel komen we een bange Jakob tegen. Jakob stond op het punt om terug te gaan naar huis. Na jarenlang in een ver land gewoond te hebben, keert hij terug naar zijn vaderland. Hij zag ernaar uit om zijn vader weer te zien. Maar toch…Jakob was bang…bang om zijn tweelingbroer Ezau te ontmoeten…
Jakob heeft namelijk in het verleden grote fouten gemaakt. Hij is gestruikeld en in zonde gevallen. Hij had namelijk op een gemene manier het eerst geboorterecht van Ezau afgetroggeld. Een eerst geboorterecht is een speciale ze…

Gods voorzienigheid, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 6

Vorige keer hebben we het gehad over de leer van de Drie-eenheid. Wat het betekent dat God Zich in Drie Personen openbaart en toch één in Wezen is. Een leerstuk wat wij niet met ons verstand kunnen bevatten, maar wat ons des te meer God doet loven! Vanavond hopen we na te denken over wat Gods voorzienigheid inhoudt.
Door: J.W.J. Treur
Bijbelstudie
Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. 2 Kor. 1:9
Gods voorzienigheid strekt zich uit over de kleinste dingen. Van het huis van de mus tot de haren van ons hoofd. Hij regeert ieder deel van ons leven. Dit leert ons dat wij tot God moeten bidden voor toestemming, kracht en volharding in alle omstandigheden van het leven. Wij mogen niks doen waarvoor we niet Gods leiding kunnen verwachten. Door in Zijn wegen te wandelen mogen we Zijn zegen verwachten op alles wat we doen.
God houdt Zijn kinderen in het oog. Als we door het geloof leven, ho…

Wat God van Zichzelf openbaart II, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 5

Vorige keer hebben we het gehad over wat God over Zichzelf openbaart. We hoorden dat we ware en persoonlijke kennis van Hem kunnen hebben. Op uitwendige wijze door Zijn Woord en op inwendige wijze door de Heilige Geest. Tot slot hebben we de mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen van God onder de loep genomen. Vanavond hopen we na te denken over wat het betekent dat God Zich als een Drie-enig God aan ons openbaart.
Door: J.W.J. Treur
Bijbelstudie
Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuëlgeven. Jes. 7:14b
Immanuël, dat betekent in het Nederlands: God met ons! En zo zegt ons deze heerlijke naam dus, dat wij op de Middelaar mogen zien. Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, heeft Hem ons ten volle geopenbaard. Wat zien wij daar dan? God mèt ons! Het geloof mag het nauwelijks wagen, en tòch is het waar! De heilige en rechtvaardige God is met de zondaar in gemeenschap getreden. Hij is met Zijn volk, hoe goddeloos, hoe onrein, hoe zondig…