Stellingen bij de inleiding ‘Verkering en de weg naar het huwelijk’, JV-GG Beekbergen


1. Als we spreken over ontrouw binnen het huwelijk weten we over het algemeen wel waar we het over hebben. Maar hoe zit het met ontrouw binnen de verkering? Kun je hier voorbeelden van noemen? Wat zijn valkuilen? Hoe gaan we hiermee om?

2. Stelling: ‘Je kunt beter niet verkering nemen met iemand van een ander kerkverband.’

3. Waaraan kun je merken dat het christelijke huwelijk onder vuur ligt vandaag de dag? Wie zit daar ten diepste achter?

4. Stelling: ‘Het ja-woord op de trouwvragen in de kerk kan ten diepste alleen in het geloof worden uitgesproken.’

5. Het huwelijksformulier belijdt dat God man en vrouw nog steeds als met Zijn hand bijeen brengt.
a. Wat betekent die belijdenis voor jou met het oog op je (toekomstige) verkering?
 b. Welke plaats neemt het gebed daarbij in?

6. Casus: Tussen een man en zijn vrouw zijn de spanningen hoog opgelopen. De vrouw voelt zich diep ongelukkig, overweegt te gaan scheiden en motiveert dat met de retorische vraag: ‘Wil God dit met het huwelijk?’ Wat zou je haar antwoorden?

7. Wat vind je van de uitspraak dat het christelijke huwelijk een ‘kerkje in de kerk is’?


Boekentips:

-Den Ouden, P. Liefde en trouw bij de Puriteinen. Houten, 2008.
-Hoek-Van Kooten, A. Vonk of vuur, Als je verliefd bent… Heerenveen, 2006. (AANRADER!)
-Köstenberger, A.J. God, huwelijk en gezin, Het Bijbels fundament. Kampen, 2008.
-Molenaar, P. Het huwelijk. Houten, 2009. (AANRADER!)
-Swanson, A. Whom Shall I Marry? Edinburgh, 2005.
-Van Kooten, R. Samen in gesprek, Voorbereiding op het huwelijk. Heerenveen, 2006.
-Van Vlastuin, W. Het huwelijksformulier, De actualiteit van het klassieke formulier. Heerenveen, 1999.
-Mauritz, J.H. en Verbruggen, E.J. Méér dan liefde, Samen bouwen aan je huwelijk. Houten, 2010.
-Van der Kraan, P. In trouw verbonden, “Bouwstenen voor een Bijbels huwelijk”. Kampen, 2007.