Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2014 weergeven

Augustinuskring, avond 1

Hartelijk welkom op deze eerste avond van de Augustinuskring! Deze avond zal in het teken staan van de persoon Augustinus en van de opzet van de komende kringavonden. Graag wil ik als opening met jullie Romeinen 13 lezen. 
Waarom nu juist de Belijdenissen van Augustinus bestuderen?  Er zijn een aantal redenen te noemen waarom het waardevol is om de Belijdenissen te bestuderen:  Ten eerste, omdat wij als christenen anno 2014 veel te danken hebben aan Augustinus. Zijn denken heeft de kerk blijvend beïnvloed en het is goed om hier kennis van te nemen. Zo heeft Augustinus bijvoorbeeld uitgebreid nagedacht over de vrije wil van de mens, de kerk, het leven nu en het leven straks, het christelijke huwelijk, enzovoort. 
Ten tweede, omdat zijn Belijdenissen laten zien wie de mens van nature is en wat een wonder het is dat de heilige God toch met zulke mensen van doen wil hebben. Dat zit ook in het Latijn confessio, wat ‘bekentenis’ betekent. Aan de ene kant bekent/belijdt Augustinus zijn zonde…

Artikel: Lege kerken, volle stadions

Uit een vraaggesprek tussen het Reformatorisch Dagblad en socioloog prof. dr. J. de Hart over diens onderzoek: ‘Geloven binnen en buiten verband’, blijkt dat er steeds minder Nederlanders naar de kerk gaan. Maar hoewel de kerkgang schrikbarend afneemt, wil dit niet zeggen dat mensen areligieus of spiritueel ongevoelig zijn geworden. Religie is iets geworden wat mensen zelf vorm willen geven en wat dus telkens van gedaante kan veranderen, aldus de onderzoeker. 
Een aantal maanden geleden was er zo’n opleving van een ‘religie’, namelijk die van het voetbal. Volgens een andere socioloog, dr. R. Stokvis, was religie vroeger het cement van onze samenleving. Nederland werd bijeengehouden door de kerkgang. Tegenwoordig vormt sport het cement van onze samenleving, aldus de socioloog in zijn studie met de veelzeggende naam: ‘Lege kerken, volle stadions: Sport en de sociale functies van religie.’ De moderne mens vindt in sport zingeving en binding met de mensen om hem heen.  Lood om oud ijzer  …