Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2015 weergeven

Lezing: ‘En zie, meer dan Jona is hier!’, Lezing vrouwenvereniging GG-Beekbergen

Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de vrouwenvereniging,
Hartelijk dank voor uw uitnodiging om te komen spreken over het Bijbelboek Jona. Het is een voorrecht om samen na te mogen denken over dit bijzondere Bijbelboek. De meesten van u ken ik van gezicht. Sommigen van u ken ik persoonlijk. Maar wie we ook zijn, van binnen zien we er allemaal hetzelfde uit. Van binnen zijn we niet zo mooi. Van binnen zijn wij niet anders dan de profeet Jona. Van nature zijn ook wij zondige weglopers. Maar tegen deze droevige zelfomschrijving, schittert de genade van de Verbondsgod! En als u vanavond maar één ding onthoudt, laat het dan dit zijn: de HEERE, de Verbondsgod, is genadig! Niet om iets uit de mens, maar omwille van de Heere Jezus Christus, Die Zichzelf eens heeft vergeleken met de profeet Jona, maar er tegelijkertijd bij zei: Zie, meer dan Jona is hier! Deze lijn naar Christus wil ik, met de hulp van de Heilige Geest, vanavond voor u uitschilderen.
Ik heb de lezing over Jona in twee dele…

Bostonkring, avond 1

Hartelijk welkom op deze eerste kringavond van de Bostonkring! Deze avond zal in het teken staan van de persoon van Boston en van de opzet van de komende bijeenkomsten. Voordat wij bovenstaande zaken gaan bespreken eerst nog een korte Bijbelstudie over Mattheüs 7.
Bijbelstudie Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Mat. 7:13-14
Alle mensen hier zijn op reis naar de wereld die komt. Er is een verkeerde weg naar de toekomende wereld, en we lopen gevaar dat we die inslaan. Het is een verkeerde weg die, hoewel hij heel zeker naar de toekomende wereld loopt, dan toch naar het verkeerde deel ervan leidt: het land van dood en eeuwige ondergang; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan. Wij lopen gevaar die weg in te sla…