Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2016 weergeven

ManVandaag: Abram, afl. 4

Niets verdiend, toch Loon
Na een riskante militaire operatie is Abram veilig thuisgekomen. Maar hoewel hij veel tijdelijke zegeningen had ontvangen, blijft het verlangen van Abrams hart onvervuld. Ondanks alle beloften heeft hij nog steeds geen nageslacht. Dan ontvangt Abram geheel onverwacht toch Loon van een onschatbare waarde.

Wat is het verband?

Een beter loon
Lees Genesis 15:1-6

Abram is nog maar net bekomen van de hevige strijd, waarbij hij zijn neef Lot bevrijd heeft, als hij hoog bezoek krijgt. De priester-koning van Salem en de koning van Sodom brengen hem een bezoek. Abram wil van deze laatste geen geschenken ontvangen. De vader aller gelovigen strekt zijn hand liever uit tot de HEERE, de allerhoogste God, Die hemel en aarde bezit (Gen. 14:22). Na het bezoek van de twee koningen komt de Koning der koningen in een gezicht tot Abram. De HEERE vertelt Abram dat Hij zijn Schild is en zijn Loon zeer groot (Gen. 15:1). Als geoefend strijder weet Abram heel goed de noodzaak van een schi…