Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2017 weergeven

ManVandaag: Abram, afl. 6

Abraham ontvangt de meerdere Abraham
Dertien jaar na de geboorte van Ismaël maakt Abram een roerige tijd door. De HEERE geeft hem de opdracht zijn naam en die van Sarai te veranderen in Abraham en Sara. Hun nieuwe namen zouden hen elke dag herinneren aan Gods beloften om tot een groot volk te worden. Ook stelt God de besnijdenis in. Dan ontvangt Abraham huisbezoek in zijn tent. Hij mag de meerdere Abraham ontvangen in Wie alle volken gezegend zullen worden. 

Wat is het verband?

Geen geloof zonder gevoel
Lees Genesis 18:1-15

Er is veel gevoel, zonder geloof, maar er is geen geloof zonder gevoel. Dit heeft ook Abraham ondervonden. Na de naamsverandering en de inzetting van de besnijdenis ontvangt Abraham de aankondiging van de geboorte van Izak. Dan valt honderdjarige Abraham op zijn aangezicht en hij lacht. Hij stelt de vreugdevolle vraag of het waar kan zijn dat een honderdjarige een kind zal krijgen en een negentigjarige zal baren. Zijn hart kan het bijna niet op. Abrahams vraag komt n…

Bostonkring, avond 10

Hartelijk welkom op deze tiende kringavond van de Bostonkring. Op deze avond zal een gedeelte van de vierde staat worden behandeld. Eerst zullen we een korte Bijbelstudie over Mattheüs 7 lezen.

Bijbelstudie
Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Mat. 7:13-14

Als u op de smalle weg bent, bent u binnengegaan door de enge poort van de bekering tot God (Mat. 18:3). U hebt het bittere van de zonde beseft, en daarin het bittere van de dood. U bent vrijwillig door het geloof uit het uwe gebracht, naar Christus toe, en door Hem in een oprecht berouw tot God.

Als u op de smalle weg bent, beseft u ook hoe smal die is, maar bent u toch vastbesloten er niet van af te gaan, maar er op voort te gaan. Zo is uw leven een voortdurende strijd (Fil. 3:14). Gods geboden zijn uw regel, het voorbeeld …