Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2017 weergeven

ManVandaag: Abram, afl. 7

Een voorbidder en dé Voorbidder
Bij de eikenbossen van Mamre ontvangt Abraham drie mannen. Zij geven hem opnieuw de belofte van een zoon. Na deze wonderlijke ontmoeting maken de drie mannen aanstalten om verder te trekken. Het doel van hun reis is Sódom. Het oordeel is op handen. Dan gaat Abraham met de meerdere Abraham in gesprek.

Wat is het verband?

Nieuw leven
Lees Genesis 18:16-33

De aartsvader Abraham was een godvruchtig man. Hij geloofde God op Zijn Woord en hij is niet beschaamd uitgekomen. Wat heeft Abraham een nabij leven gehad. Hij mocht zelfs de Heere Jezus ontmoeten bij de eikenbossen van Mamre (18:2). Toen ontvingen Abraham en zijn vrouw Sara opnieuw de belofte van een zoon. Sara kon dat niet geloven en lachte erom. De HEERE vraagt haar vervolgens waarom ze gelachen heeft en de bange Sara ontkent dit dan. Toch laat de HEERE er geen onduidelijkheid over bestaan. Hij weet, ziet en hoort alle dingen. 

TOEPASSING – Ondanks Sara’s ongelovig lachen vervult de HEERE toch Zijn belofte…