Meditatie: 1 Kronieken 7:20-23

 Lezen: 1 Kronieken 7:20-23

Zomaar een paar korte verzen uit 1 Kronieken 7. Maar wel verzen waar een wereld van leed achter schuilgaat. Efraïm verloor maar liefst vier nakomelingen door een laffe roofmoord. De ene dag waren ze nog in leven en de andere dag niet meer. Over een leven in gebrokenheid gesproken.  

Over het waarom van het lijden van christenen zijn boeken vol geschreven. Ik wil kort drie redenen noemen, die de beroemde predikant C.H. Spurgeon eens noemde tijdens een lezing voor collega-predikanten. Spurgeon heeft zelf veel te kampen gehad met psychische problemen. Dit kwam door een bizarre gebeurtenis. Tijdens een kerkdienst, waar meer dan 1.000 mensen aanwezig waren, schreeuwden een aantal jongelui opeens, voor de grap, ‘brand! brand!’. Het gevolg was dat er 28 zwaargewonden en 7 doden te betreuren waren. Spurgeon is deze klap nooit helemaal te boven gekomen. Als hij spreekt over lijden, weet hij dus waar hij het over heeft. 

Volgens Spurgeon geeft de Heere moeite en verdriet in het leven van Zijn kinderen om de volgende drie redenen:

1. Opdat wij met de ander, die ook met lijden geconfronteerd wordt, kunnen ‘medelijden’ (Hebr. 4:15).

2. Als tweede reden vertelt Spurgeon hoe hij als kind tijdens een avondwandeling te ver afdwaalde van zijn vader. Die riep hem terug, maar de jonge Spurgeon luisterde niet. Totdat er een grote hond al blaffend op hem afkwam. Toen wist Spurgeon niet hoe snel hij moest terug rennen naar zijn vader. Dit is in het geestelijke ook zo, aldus Spurgeon. De Heere kan lijden gebruiken om Zijn kinderen weer naar zich toe te halen.

3. Tot slot geeft Spurgeon een treffend voorbeeld van een oog. In een oog kan vuil en stof komen. Zo ook in ons ‘zielenoog’. Door het stof van de zonde kan het zicht op Christus vertroebelt raken. Daarom geeft de Heere tranen, zodat het oog weer schoon wordt om Zijn Zoon te zien. Door deze tranen leren we dat het ware geluk niet in de geschapen dingen te vinden is, maar alleen in de algenoegzaamheid van Christus. 

Moge het lijden wat ons overkomt in dit leven, ook deze zalige uitwerkingen hebben.

Zingen: Ps. 130:1 en 3