Posts

Posts uit juli, 2017 weergeven

ManVandaag: Jozua, afl. 3

Een nieuwe bevelhebber
Als nieuwe bevelhebber staat Jozua voor de taak om het volk Israël in het beloofde land te brengen. Hij weet zich hierin gesteund door Gods beloften. Maar zal het volk naar hem willen luisteren zoals ze dat naar Mozes hebben gedaan?

Wat is het verband?

Bouwen op het Woord
Lees Jozua 1:10-18

Na de dood van Mozes was de ‘woestijn generatie’ tot een einde gekomen. Nu was het aan Jozua om het volk verder te leiden. Maar niet voordat de HEERE Jozua bemoedigd had en hem Zijn beloften had gegeven (1:2-9). Niet Mozes of Jozua, maar God Zelf was de sleutel tot het beloofde land. Dit blijkt wel uit het feit dat de HEERE Jozua geen militaire adviezen geeft, maar hem wijst op de wet van Mozes. Door te bouwen op het Woord zal het Jozua en het volk voorspoedig gaan. Later zal de meerdere Jozua te midden van de zwaarste beproevingen op het Woord van Zijn Vader bouwen. Om die reden kan Hij wankelmoedige en bevreesde mensen redden en hen leren zingen: 'k Zal Zijn lof zelfs in den…