Posts

Posts uit augustus, 2017 weergeven

ManVandaag: Jozua, afl. 4

Spionage
Terwijl het volk Israël zich opmaakt om Kanaän binnen te trekken, neemt Jozua een verstandig besluit. Net als elke goede legeraanvoerder, stuurt hij er verkenners op uit. Twee spionnen moeten, met gevaar voor eigen leven, Jericho gaan verkennen. Dan worden beide mannen verraden. 

Wat is het verband?

Dekmantel
Lees Jozua 2:1-11

Nadat de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse hadden toegezegd om mee te vechten, houdt Jozua krijgsberaad. Hij besluit om twee dappere verspieders naar Kanaän te sturen. Hun missie was om de condities van het land in kaart te brengen. Hoe zag de geografie eruit? Wie woonden er in het land? Hoe was hun verdediging geregeld? Het volk Israël wist toen nog niet dat de HEERE Zelf de muren van Jericho zou laten instorten. Jericho was een grote en machtige stad. Toch keren de verspieders niet gedesillusioneerd terug, maar wagen zich zelfs in de stad. Om niet teveel op te vallen, gaan ze naar het huis van Rachab de hoer. Dit huis van een publieke v…