Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

ManVandaag: Jozua, afl. 9

De ware Bevelhebber
Alles was klaar voor de strijd. De Jordaan was gepasseerd. De mannen waren besneden. Het pascha was gevierd. De Israëlieten zijn in de hoogste staat van paraatheid. Als bevelhebber voert Jozua nog één verkenning uit. Dan ontmoet hij plotseling de ware Bevelhebber van het leger van de HEERE.

Wat is het verband?

De hoogste staat van paraatheid
Lees Jozua 5:13-15

Na de doortocht door de Jordaan gaat het volk Israël niet direct over tot de strijd. In plaats daarvan slaan ze hun kamp op te Gilgal. Dit was een vlakte voor Jericho. Vanuit militair oogpunt was dit een opmerkelijke keuze. Gilgal bood geen natuurlijke bescherming tegen een frontale aanval van de Amorieten en de Kanaänieten. Toch wordt het volk Israël niet aangevallen. De moed was de inwoners van Kanaän in de schoenen gezonken toen ze de hoorden hoe de HEERE het volk door de Jordaan had geleid.

TOEPASSING – In plaats van het slijpen van de wapens en het trainen van de manschappen wordt het bevel gegeven dat alle ma…