Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2012 weergeven

Meditatie: Een gespeend kind

O HEERE! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Ps. 131:1
De bovenstaande woorden komen rechtstreeks uit het hart van koning David. De grote en machtige vorst van Israël. Eens was hij schaapherder geweest. Als jonge jongen was hij gewend om te passen op die lastige beesten die telkens maar weer wegliepen. Wat heeft David later door ondervinding moeten leren dat het met hem net eender was. Maar niet alleen dat. Waar hij als dappere jongeman de kudde beschermde tegen hongerige roofdieren, kon hij de satan niet uit zijn hart houden. Begerige ogen. Een diepe val. Twee doden tot gevolg…
En dan die aanklacht die door merg en been gaat: Gij zijt die man. In de fonkelende ogen van de profeet Nathan ziet David de ogen van de Zaligmaker. En toen ging hij door de knieën. Hij kon ook niet anders meer. Wie ooit met de ogen van het geloof de Heere Jezus in Zijn opzoekende genade heeft gezien houdt het niet meer. Di…

Gods verkiezende liefde

‘Iemand vergeleek de uitverkiezing eens met een prachtige antieke kast. Een pronkjuweel in de kamer. Maar het is niet om het even waar het wordt neergezet. Wordt de kast voor de deur gezet, dan kan niemand de kamer meer in of uit. Op die plaats is het wel dezelfde kast met dezelfde deuren, laden en sloten, maar de kast is door de verplaatsing van een lust veranderd in een last.’(1)

Inleiding Door de zondeval is niemand meer bij machte zichzelf uit de geestelijke dood op te heffen. Als je dit op je in laat werken heeft de mensheid dus een groot probleem. Toch staat er in de Bijbel een geweldige belofte. Wie oprecht tot Christus bidt om genade en vergeving wordt niet buitengesloten. De vergeving van de zonde, de wedergeboorte en het geloof zijn gaven van God! Als mensen (jij ook?) Hem nodig krijgen, is dat geen eigen prestatie maar het geheim van Gods trekkende en verlossende liefde. Dit noemt men ook wel uitverkiezing (of: predestinatie). 
Kernvragen 1. Heeft God ook besloten wie er za…