Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2013 weergeven

Lezing: De berg Sion

Lezen: Hebreeën 12:1-5 en 18-29. 
Het is hartje zomer 1833 als er een klein schip een haven van Jamaica binnenzeilt. Al snel na het uitladen van het schip spoedt een bediende zich naar de plantages. Er is groot nieuws uit Engeland. Alle slaven worden bijeen geroepen. Hoor, daar klinkt het: ‘Jullie zijn niet langer eigendom van een mens, jullie zijn vrij om te gaan en te staan waar jullie willen!’ Wat een nieuws! Wat een blijde boodschap. Eindelijk vrij! Bevrijdt uit de mensonterende slavernij. Maar weet je wat nu zo apart is? De volgende dag, om vijf uur, waren de slaven gewoon weer aan het werk gegaan in de plantages(!) Ze konden het nieuws van hun bevrijding geen plek geven en grepen terug op oude vertrouwde patronen. 
Iets soortgelijks was er ook aan de hand met de eerste lezers van de Hebreeënbrief. Het nieuws van de Zoon van God had hen bereikt en er was een gemeente ontstaan. En wat waren ze blij geweest! Nu zou alles goedkomen! Blij vertelden ze het Evangelie aan wie het maar w…

Inleiding JV GG-Beekbergen, Verkering en de weg naar het huwelijk

Stel je het volgende eens voor: Je bent op vakantie in Zwitserland. Op een dag besluit je een lange wandeltocht te gaan maken. Maar, omdat je de omgeving niet goed kent besluit je een gids in te huren. En deze gids neemt je mee op een prachtige wandeltocht. Langs diepe ravijnen en hoge bergtoppen. Schitterend! Je kijkt je ogen uit! Tot je op een gegeven moment bij een tweesprong komt. ‘Zullen we hier naar links gaan?’ vraag je. ‘Nee, dat kan echt niet. Als je hier linksaf gaat, kom je te wandelen naast een diep ravijn. Levensgevaarlijk, want de weg is daar onbegaanbaar.’ Net als je besluit om met de gids mee te gaan hoor je: ‘Psst! Kom eens hier!’ Je kijkt om je heen en ziet uit de schaduw van de berg iemand tevoorschijn komen. ‘Ik ben ook een berggids. Jouw berggids bedriegt je. Als je hier naar links gaat zul je het mooiste vergezicht zien van Zwitserland!’ En zonder dat je je bedenkt volg je die tweede gids. Al snel wordt de weg onbegaanbaar. Je kijkt om je heen, maar die vreemde g…

Stellingen bij de inleiding ‘Verkering en de weg naar het huwelijk’, JV-GG Beekbergen

1. Als we spreken over ontrouw binnen het huwelijk weten we over het algemeen wel waar we het over hebben. Maar hoe zit het met ontrouw binnen de verkering? Kun je hier voorbeelden van noemen? Wat zijn valkuilen? Hoe gaan we hiermee om?
2. Stelling: ‘Je kunt beter niet verkering nemen met iemand van een ander kerkverband.’
3. Waaraan kun je merken dat het christelijke huwelijk onder vuur ligt vandaag de dag? Wie zit daar ten diepste achter?
4. Stelling: ‘Het ja-woord op de trouwvragen in de kerk kan ten diepste alleen in het geloof worden uitgesproken.’
5. Het huwelijksformulier belijdt dat God man en vrouw nog steeds als met Zijn hand bijeen brengt. a. Wat betekent die belijdenis voor jou met het oog op je (toekomstige) verkering?  b. Welke plaats neemt het gebed daarbij in?
6. Casus: Tussen een man en zijn vrouw zijn de spanningen hoog opgelopen. De vrouw voelt zich diep ongelukkig, overweegt te gaan scheiden en motiveert dat met de retorische vraag: ‘Wil God dit met het huwelijk?’ Wa…