Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2013 weergeven

Meditatie schoolkrant: Plannen

Iedereen maakt plannen in het leven. Jij waarschijnlijk ook. Bijvoorbeeld om je schooldiploma te halen, zodat je door mag naar een vervolgopleiding. 
Jona was ook iemand die plannen maakte. Als profeet van het tienstammenrijk mocht hij de woorden van de HEERE aan het volk Israël doorgeven. Dan volgt er plotseling een bevel van de HEERE, waar Jona niet op had gerekend. Hij moet gaan prediken tegen Ninevé. Jona gaat niet, want hij is bang om zijn leven te verliezen en bang dat de HEERE de aartsvijand van Israël genadig zal zijn. 
Net als Jona ging ook Jezus naar vijandig gebied. Maar Christus kwam vrijwillig naar deze aarde om Gods wil te doen. Zijn leven bestond uit lijden en eindigde aan het kruis. Dat alles volgens het goddelijk heilsplan. Komt het dienen en liefhebben van deze Christus al voor op jouw ‘planning’?

Lezing: Leven als hemelburger in de eindtijd, studentenkring GG Rotterdam

Beste studenten, 
Hartelijk dank voor uw uitnodiging om samen na te denken over het leven in de eindtijd. Een pittig, maar belangrijk onderwerp. Ik heb de lezing de volgende titel gegeven: ‘Leven als hemelburger in de eindtijd.’ De lezing valt uiteen in twee deelvragen: ‘Wat is een hemelburger’? en ‘Wat verstaan we onder de eindtijd?’ 
Wat is een hemelburger?  Om een goed beeld te krijgen van een hemelburger geef ik u eerst twee voorbeelden. De eerste gaat over Wouter (26 jaar). Wouter is een verstandelijk beperkte jongen. Vroeger zou men hem een ‘ongelukkige’ hebben genoemd. Maar Wouter was verre van ongelukkig. Sterker nog, hij kende het grootste geluk wat iemand op deze aarde kan kennen. Wouter was een hemelburger. De ouderling die hem aangepaste catechese gaf, vertelde hoe Wouter op een keer niet naar binnen wilde komen voor de les. Hij stond gebiologeerd naar de strakblauwe lucht te staren. In zijn ogen stonden de tranen. ‘Wat is er Wouter?, vroeg de ouderling. ‘Jezus komt vandaa…