Posts

Posts uit april, 2015 weergeven

Artikel: Adversarii Calvini: Johannes Calvijn contra Johannes Eck

Afbeelding
Johannes Calvijn (1509-1564) zal vermoedelijk zijn wenkbrauwen hebben gefronst bij het lezen van bovenstaande titel: ‘Johannes Calvijn contra Johannes Eck’. Deze titel lijkt te duiden op een vete tussen twee personen, terwijl er voor Calvijn veel meer op het spel stond! Het was voor hem waarheid contra leugen. Gods Woord contra de leer van de Rooms-katholieke kerk. Toch hebben we bewust voor bovenstaande titel gekozen. Hoewel Calvijn met name moeite had met de leer van Eck reageerde hij zijn boosheid vooral af op diens persoon. Johannes Eck werd zo vereenzelvigd met zijn leer en met alles waar Calvijn zich tegen verweerde.
Tekst: Alexander Treur
In dit artikel wordt opnieuw een adversariusCalvini besproken, namelijk  de rooms-katholieke theoloog Johannes Eck (1486-1543). Zijn persoon en werken, evenals Ecks aversie tegen Luther en Calvijn zullen de revue passeren. Ook hopen we stil te staan bij de polemische kant van Calvijn. Waarom kon hij zo fel uit de hoek komen en wat moeten wij hi…

Artikel: Wat zegt Gods Woord over het lijden in deze wereld?

Wie om zich heen kijkt in deze wereld, hoeft niet ver te zoeken. Het springt meteen in het oog en het vervult met tranen van verdriet, verwarring of onmacht. Lijden, het is overal. Niet voor niets luidt een bekend spreekwoord: ‘Elk huis heeft zijn kruis, elk hart heeft zijn smart’. Wat zegt Gods Woord over het lijden in deze wereld?
Deze wereld bloed uit duizend wonden Hoewel de moderne westerse mens er niet graag over nadenkt, is het overal. Lijden. We kunnen raketten laten landen op de planeet Mars, maar het lijden van deze wereld kunnen we niet stoppen. Vragen naar het waarom van het lijden kunnen er zomaar ineens zijn als je een ernstige uitslag van het ziekenhuis krijgt. Of als je van binnen lijkt weg te kwijnen in een depressie en het donker om je heen wordt. Zowel christelijke als niet-christelijke mensen worden met lijden geconfronteerd. De niet-christelijke medemens kan proberen het lijden toe te schrijven aan het lot of aan stom toeval. Een christen kan dat niet. Wij hebben n…

Augustinuskring, avond 6

Bijbelstudie: De grootsheid van Gods scheppingWant door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Kol. 1:16
U ziet de hemelen; het zijn de grote werken van God. U ziet de aarde; God maakte de enorme aantallen zaden, de diversiteiten in de gewassen, de geweldige menigte dieren. Ga steeds de hele schepping rond, van de hemel tot de aarde en sla niets over. Van alle kanten weerspiegelen alle dingen de Schepper voor u. Het zijn als het ware de stemmen van hen die de Schepper prijzen. Wie zou de hele schepping kunnen uitleggen of verklaren? Wie zou haar kunnen uitschilderen met lofprijzingen? Wie zou de hemel en de aarde naar waarde kunnen prijzen, de zee en alles wat erin is? En dat zijn dan nog maar de zichtbare zaken. Wie zou de engelen op een waardige wijze kunnen prijzen, hun tronen, hun heerschapp…