Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2016 weergeven

Bostonkring, avond 4

Door: G. Schulenburg & C.A.A.M. Schulenburg-Heijboer
Nadat Thomas Boston in de vorige hoofdgedachte de zondigheid van de natuurstaat van de mens heeft aangetoond, gaat hij in dit hoofdstuk de ellende ervan uiteenzetten. Het is een ernstig hoofdstuk en daarom soms ook moeilijk om te lezen, maar Boston geeft aan dat hij dit beschrijft om ons uit te drijven naar Christus.
... en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen (Efeze 2:3b) De ellende van deze natuurstaat is dat het zowel een staat van toorn is als een staat van zonde. ‘Wij waren van nature kinderen des toorns’. De oorsprong van deze ellende is onze natuur. Wij hebben deze natuurstaat te danken aan onze natuur, niet aan ons stof of wezen, want die is noch was zonde, en die kan ons dus niet tot kinderen des toorns maken, hoewel die vanwege de zonde wel onder de toorn ligt. Wij hebben die ook niet te danken aan onze natuur zoals zij bij de schepping van de mens door onze Maker werd toegerust, maar wij hebb…

Lecture: The Necessity of a Biblical Perspective on Church History

Ladies and gentlemen, honoured guests from South-Korea,
It is an honour for me to address you this day about the topic of church history. But first, allow me to introduce myself. My name is Alexander Treur. I am one of the Religious Instruction Teachers at the Jacobus Fruytier. I was asked to share with you some ideas about the importance of church history. I have given this lecture the title: The Necessity of a Biblical Perspective on Church History.
To underline the need for a biblical perspective on church history, let me first begin by telling you what an unbiblical perspective on church history is. This will help us to see what we gain by a biblical perspective on church history. So first a wrong way of looking at church history. If we, as teachers, are only interested in learning students mere facts, we are approaching church history from an unbiblical point of view. And possibly even with an unbiblical attitude. If we try to approach church history as an essentially neutral atte…

ManVandaag: Adam, afl. 1

Oorsprong Er is een belangrijke overeenkomst tussen het leven van Gods volk en de aarde. Beide hebben hun begin uit God. De wereld heeft zichzelf niet geschapen. Evenmin heeft Gods volk zichzelf herschapen. Het eerste Bijbelboek heeft daarom de passende naam Genesis gekregen, wat ‘oorsprong’ of ‘geboorte’ betekent. In deze artikelenreeks maken we kennis met de eerste Adam. En als het beleefd mag worden ook met de tweede Adam.
Wat is het verband?
God spreekt Lees Genesis 1:26-31
Soms zijn zaken zo groot dat je ze niet in woorden kunt vatten. Je kunt ze hoogstens beschrijven. Mozes, geleidt door Gods Geest, heeft dit aan de lijve ondervonden, toen hij het wonder van de creatio ex nihilo, de schepping uit het niets, heeft omschreven. In den beginne schiep God den hemel en de aarde Gen. 1:1 Eenvoudig om op te schrijven, onmogelijk om te doorgronden. Wij mensen zijn naar Gods beeld geschapen. Daarom zijn mensen ook scheppende wezens. Wij scheppen met geschapen materiaal, met hout, stenen en…