Posts

Posts uit maart, 2016 weergeven

Bostonkring, avond 6

Derde staat: De staat der genade, Hoofdgedachte 1: de wedergeboorte 
Door: J.W.J. Treur & F. Treur - van As
Op deze zesde avond van de Bostonkring willen we stilstaan bij de eerste hoofdgedachte van de derde staat. Deze hoofdgedachte gaat over de wedergeboorte. Eerst lezen we een korte Bijbelstudie over het ingaan door de enge poort.
Bijbelstudie Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Mat. 7:13-14
Vraag: Hoe gaan zij door deze poort binnen? Zij gaan binnen door uit zichzelf uit te gaan (Mat. 16:24). God steekt door Zijn Geest hun nest in brand en haalt hen eruit. In de overtuiging opent Hij hun ogen, Hij werkt door berouw verslagenheid in hun hart. Hij brengt hen door wroeging en verootmoediging in het stof totdat Hij de fundamenten van het huis van hun vroegere rust heeft vern…

ManVandaag: Adam, afl. 3

De grootste ramp Bij een vreselijke ramp willen omstanders graag weten wat er gebeurd is. De grootste ramp uit de geschiedenis van de mensheid staat echter heel kort beschreven. ‘En zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar en hij at’ (Gen. 3:6b). En zie het werd zeer slecht.
Wat is het verband?
De mensenmoordenaar van den beginne Lees Genesis 3:1-9
Uit haat tegen God besluit satan de kroon van de schepping aan te vallen. Met kwade bedoelingen vraagt satan aan Manninne. ‘Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?’ (Gen. 3:1b). De slang spreekt over ‘God’ en bewust niet over de ‘HEERE God’. De satan haat deze Verbondsnaam. Daarbij had de HEERE gezegd dat de mens van alle bomen mocht eten, behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads (Gen. 2:16-17). In plaats van hem weg te sturen gaat Manninne in op de vraag van de slang. Ook zij gebruikt in haar antwoord niet meer de naam van de Verbondsgod. Daarbij voegt ze wat …