Posts

Posts uit juli, 2016 weergeven

ManVandaag: Noach, afl. 2

De Zon achter de regenboog
Dat de mens niet verandert, blijkt pijnlijk uit Genesis 9. Opnieuw krijgt de mens de opdracht om de schepping te bebouwen. En opnieuw valt de mens in zonde door het misbruiken van een vrucht. Zowel Genesis 3 als Genesis 9 roepen om oordeel, maar na de zondeval kwam de moederbelofte en na de zondvloed de regenboog. Wat een wonder als wij achter dit alles de Zonne der gerechtigheid zien schitteren!

Wat is het verband?

Het einde van de zondvloed
Lees Genesis 9

Maar liefst 150 dagen lang heeft het water van de zondvloed de overhand op de aarde gehad (Gen. 7:24). In Genesis 8:1 lezen we dat God de ark en haar opvarenden niet vergeet. Het licht van Gods genade breekt dwars door het donker van het oordeel. Noach en de zijnen mogen uit de ark en brengen de HEERE een brandoffer. Hierop volgt in Genesis 9 het bevel aan Noach en zijn zonen om vruchtbaar te zijn en de aarde vol te maken. Net als bij Adam vertelt de HEERE aan de mens wat hem te doen staat. Ook geeft de Hij t…

Bostonkring, avond 7

De Viervoudige Staat, inleiding over hoofdstuk 3, blz. 224 – 255

Door: E.H. van Wolfswinkel

In het achterliggende is er gesproken over de verandering die de wedergeboorte teweegbrengt en die tegenovergesteld is aan de natuurlijke wezenlijke staat, de staat der ontaarding. In dit gedeelte gaat Boston spreken over de verandering die er plaats vindt door de vereniging met Christus die tegenover onze natuurlijke staat, de staat der ellende, staat.

Als voorbeeld van deze vereniging wordt Johannes 15 aangehaald, waar Christus Zichzelf vergelijkt bij een wijnstok. “Ik ben de Wijnstok” Geen schone boom in vergelijking met andere bomen maar wel heel vruchtbaar. Maar heel geschikt om de nederige toestand van Christus uit te beelden. Met deze vergelijking heeft hij het meest op het oog, hoe Hij Zichzelf voorstelt als de Helper en Onderhouder van Zijn volk, de ranken, verstrengelt en groeiend aan de stam. Natuurlijke en ingeënte ranken. Wij zijn van nature, natuurlijke ranken van de eerste Adam. En…