Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2016 weergeven

Inleiding JV GG-Beekbergen, Een wonderlijke ontmoeting tussen een zondares en haar Zaligmaker

Geachte aanwezigen,

Mij is gevraagd om de reeks van inleidingen over het Bijbelboek Ezechiël te onderbreken met een inleiding over vrije stof. Over een onderwerp hoefde ik niet lang na te denken. In de zomervakantie heb ik het prachtige boekje ‘A Heavenly Conference between Christ and Mary’ van de puritein Richard Sibbes gelezen. Wat vrij vertaald zou je dit boekje in het Nederlands de titel ‘Een hemels gesprek tussen Christus en Maria’ kunnen geven. Dit boekje van 167 bladzijden is geheel gewijd aan Johannes 20:16-17, waar staat: ‘Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.’ In deze inleiding wil ik Johannes 20:11-18 onder de loep nemen en dan in het bijzonder deze twee verzen.


Lezen: Johannes 20:11-18

In het voorafgaande hoofdstuk,…

Bostonkring, avond 8

Inleiding over hoofdstuk 3 van de Viervoudige Staat Door: J.W.J. Treur en F. Treur – van As De laatste avond van de Bostonkring, waarop ds. C.L. Onderdelinden voor ons de inleiding heeft verzorgd, ligt alweer even achter ons. Nu mogen we in biddend opzien tot de Heere het nieuwe seizoen weer aanvangen. In deze inleiding willen we eerst kort terugblikken op de stof die we tot nu toe behandeld hebben. Tevens willen we de derde staat afronden. Terugblik In de eerste staat stonden we stil bij de mens vóór de zondeval, in de staat der rechtheid. God heeft de mens geheel rechtvaardig gemaakt: zijn verstand was een lichtende lamp, zijn wil stemde overeen met Gods wil en zijn genegenheden waren ordelijk en zuiver. Het oorspronkelijke geluk van de mens voor de val was heel groot en volmaakt! Vrij snel vervolgde Boston met zijn tweede staat over de zondige natuurstaat van de mens. En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harte…

ManVandaag: Abram, afl. 3

Hoog bezoek
Nog amper bijgekomen van de hevige strijd, krijgt Abram hoog bezoek. Maar liefst twee koningen komen naar hem toe. De ene is een ondankbare en egoïstische koning. De andere is er een die geleerd heeft dat niet hijzelf, maar God de Allerhoogste is. Gezegend is het land die zo’n koning heeft!

Wat is het verband?

Bescheidenheid siert de mens
Lees Genesis 14:17-24

Na een periode in Egypte keert de familie weer terug naar het land wat de HEERE Abram gegeven had. Vanwege de uitdijende veestapel van Abram en Lot kunnen de beide mannen niet meer bij elkaar wonen. Abram laat Lot een stuk land kiezen. Dit was ongebruikelijk aangezien Abram als oudste de eerste keuze had. Lot had hier tegen moeten protesteren, maar hij besluit zijn lusten te volgen in plaats van zijn fatsoen. Hij kiest de vlakte der Jordaan. Dat dit dichtbij Sódom en Gomórra is neemt Lot voor lief. Lot heeft niet lang kunnen genieten van zijn keuze. Een oorlog breekt uit en hij wordt ontvoerd. Ondanks alles besluit zijn o…