Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2016 weergeven

ManVandaag: Abram, afl. 5

Vooruitgrijpen op de belofte
Het was een indrukwekkende nacht geweest waarin de HEERE Zijn beloften aan Abram had onderstreept. Zonneklaar had God het beloofde land en een groot nageslacht aan Abram belooft. Maar het duurde lang voordat deze beloften vervuld werden. Té lang, volgens Sarai. Dan begaat Abram een grote zonde en grijpt hij vooruit op de belofte.

Wat is het verband?

Een eenzijdig verbond
Lees Genesis 16:1-6

Nadat de HEERE Abram nageslacht heeft belooft, komt Hij opnieuw naar Abram toe om de landsbelofte te verzegelen (15:7). De vraag van de aartsvader om een bevestiging van deze belofte is hier geen teken van ongeloof. Hij krijgt de opdracht om een koe, een geit, een ram, een tortelduif en een jonge duif tot God te brengen. Vervolgens snijdt Abram deze dieren, behalve de vogels, doormidden en legt ze tegenover elkaar. Al snel stroomt er een spoor van bloed uit de dieren. Dit blijft bij de roofvogels niet onopgemerkt. Abram werkt zich in het zweet om het offer veilig te stellen.…

Bostonkring, avond 9

Vierde Staat. De eeuwige staat; of de staat van volkomen gelukzaligheid of volkomen rampzaligheid

Door: G. Schulenburg & C.A.A.M. Schulenburg-Heijboer

Hoofdgedachte 1 De dood

Inleiding over Job 30:23
Want ik weet, dat Gij mij ter dood brengen zult en tot het huis der samenkomst aller levenden.

In dit hoofdstuk wordt gesproken over de eeuwige staat van de mens, die hij door de dood binnentreedt. Alle mensen moeten door de dood uit deze wereld vertrekken. Alle mensen moeten sterven, maar waarheen moeten zij gaan? Zij moeten gaan ‘tot het huis der samenkomst aller levenden’. Als wij in het lichaam zijn, zijn wij slechts in een logement, in een herberg, terwijl wij op weg naar huis zijn. Als wij in ons graf komen, dan komen wij naar ons huis, ons ‘eeuwig huis’ (Pred. 12:5). Over dit eeuwig huis wordt in dit hoofdstuk gesproken.
Leerstuk: Allen moeten sterven

Hoewel dit leerstuk bevestigd wordt door de ondervinding van alle vroegere geslachten en hoewel ‘de levenden weten, dat zij sterven …