Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2017 weergeven

Bostonkring, avond 11

Vierde staat, Het algemene oordeel; een bevestiging en verklaring van de leer

Door: M.H. van Wolfswinkel-van As & E.H. van Wolfswinkel

De hele viervoudige staat toont ons de ernst van het leven, maar in het gedeelte wat handelt over het algemene oordeel wordt ons ook indringend getoond wat het algemene oordeel inhoud. Wie zou niet beven?

Ook in dit gedeelte toont Boston weer dat het zo gegrond is op Gods woord. Daarom zijn er in de beschrijving ook verschillende keren verwijzingen opgenomen naar de bijbelteksten. Het bijbelgedeelte in Matt. 25: 31-34, 41 en 46 wat ook wordt behandeld in het boek, laat ook duidelijk zien wat het oordeel inhoud en dit gaat Boston ons in dit gedeelte verder uitleggen.

Bevestiging van de leer dat er een algemeen oordeel zal zijn
Op grond van de bijbel wordt ons getoond dat er een algemeen oordeel zal komen. Het is geen verzinsel. Zowel in het oude als in het Nieuwe Testament wordt erover gesproken. En ook in het verdere van deze inleiding zal op grond v…

Meditatie: Filippenzen 2:5-11

Op dit moment bevinden wij ons in de ‘lijdensweken’ en denken wij onder andere terug aan de vernederingen die Christus moest ondergaan. Daarom wil ik graag een gedeelte lezen uit Gods Woord waar hier over gesproken wordt, namelijk Filippenzen 2:5-11. 

In vers 8 lezen wij dat Christus Zichzelf vernederd heeft en dat Hij gehoorzaam is geweest tot in de dood. Nooit heeft zich iemand meer vernederd dan Christus, omdat niemand van zo’n hoge afkomst is als Hij. Christus verliet de gemeenschap van de Vader in de hemel om naar de aarde af te dalen. Dit deed Hij uit liefde en geheel vrijwillig. Deze bereidheid van Jezus om Zichzelf te vernederen, terwijl Hij dat niet hoefde te doen, is iets wat wij onszelf en onze leerlingen niet genoeg kunnen voorhouden. Deze waarheid moet ons in aanbidding op de knieën krijgen (vers 10). 

Op aarde heeft Christus vreselijk geleden. Vanaf het begin van Zijn leven tot in het graf. Hij Die de hemel en de aarde niet kan bevatten, werd neergelegd in een kribbe. H…