Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2017 weergeven

Meditatie: 1 Kronieken 7:20-23

Lezen: 1 Kronieken 7:20-23

Zomaar een paar korte verzen uit 1 Kronieken 7. Maar wel verzen waar een wereld van leed achter schuilgaat. Efraïm verloor maar liefst vier nakomelingen door een laffe roofmoord. De ene dag waren ze nog in leven en de andere dag niet meer. Over een leven in gebrokenheid gesproken.  

Over het waarom van het lijden van christenen zijn boeken vol geschreven. Ik wil kort drie redenen noemen, die de beroemde predikant C.H. Spurgeon eens noemde tijdens een lezing voor collega-predikanten. Spurgeon heeft zelf veel te kampen gehad met psychische problemen. Dit kwam door een bizarre gebeurtenis. Tijdens een kerkdienst, waar meer dan 1.000 mensen aanwezig waren, schreeuwden een aantal jongelui opeens, voor de grap, ‘brand! brand!’. Het gevolg was dat er 28 zwaargewonden en 7 doden te betreuren waren. Spurgeon is deze klap nooit helemaal te boven gekomen. Als hij spreekt over lijden, weet hij dus waar hij het over heeft. 

Volgens Spurgeon geeft de Heere moeite en ve…

ManVandaag: Jozua, afl. 1

De HEERE redt
Na veertig jaar in de woestijn rondgezworven te hebben, verovert het volk Israël het beloofde land. Hierbij was Gods verbond met Abraham het fundament, de aanwezigheid van de Verbondsgod de sleutel, oorlog het middel, zonde een beletsel en de erfenis van het land de vervulling.

Wat is het verband?

Mozes gestorven
Lees Jozua 1:1-2

Jozua 1 is een vervolg op Deuteronomium 34. Daar staat geschreven hoe Mozes nog eenmaal een blik mocht werpen op het beloofde land. De oude aartsvader moest hiervoor de berg Nebo beklimmen. Mozes hoefde niet terug te keren naar het volk wat hij zoveel jaren had mogen dienen, want op die berg stierf hij en de HEERE begroef hem. Daar wacht Mozes tot Diezelfde God hem weer zal opwekken op de jongste dag. Ondertussen was het volk dus zonder leider. Wie zou nu het leger aanvoeren in de strijd om Kanaän? In Deut. 34:9 staat het antwoord. Jozua, de zoon van Nun, vol van de Geest der wijsheid.

TOEPASSING – In Jozua 1:1a staat dat Mozes, de knecht des HEEREN,…