Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2017 weergeven

Bostonkring, avond 12

Vierde staat, hoofdgedachte 5 en 6, “Het Koninkrijk der hemelen” en “De hel”

Door: M.G.J. Kerpel
Alsdan Nadat “Koning” Christus de mensen heeft geoordeeld, als de rechtszitting voorbij is, “alsdan” (Matth. 25:34) zal Hij het vonnis uitspreken. “Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.” 
Het vonnis houdt twee dingen in:
1. De toewijzing van de volledige gelukzaligheid, “het Koninkrijk”. Dit Koninkrijk is geen gewoon koninkrijk, maar hét Koninkrijk. “Het overtreft alle koninkrijken op aarde in heerlijkheid, eer, nut en vreugde oneindig meer.” 2. De plechtige toelating tot dit Koninkrijk: “Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft.” De heiligen worden ingehuldigd door Jezus Christus. Drie delen Op basis van deze Bijbeltekst spreekt Boston over de hemel, met de focus op de hemel als een koninkrijk, “het Koninkrijk der hemelen”. Boston knipt het hoofdstuk in drie delen: 1. De aard van het Koninkrijk 2. …

ManVandaag: Jozua, afl. 2

De meerdere Jozua
In het Oude Testament wordt op indrukwekkende wijze de komst van de Messias voorzegd. Hij zal komen om verloren zondaren zalig te maken. Ook het Bijbelboek Jozua vormt een parel in de heilsketting van Gods Woord. Jozua mag in zijn doen en laten heenwijzen naar de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus.

Wat is het verband?

Taak en belofte
Lees Jozua 1:1-9, Hebreeën 4

In Zijn goddelijke raad roept de HEERE Jozua tot de taak om het land Kanaän te veroveren. Dit hoeft Jozua niet in eigen kracht te doen. God belooft met hem te zullen zijn, net zoals Hij met Mozes is geweest (Joz. 1:5). Ook roept de HEERE Jozua en het volk op om getrouw te blijven aan de wet die Mozes hen gegeven had. Zonder de hulp van de HEERE zou de strijd bij voorbaat verloren zijn. De steden waren te sterk en het volk van Israël was te weinig geoefend, maar de HEERE roept Jozua op om niet naar de omstandigheden te kijken. Sterker nog, Hij beveelt Jozua meerdere keren om sterk te wezen en goede moed te heb…