Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2012 weergeven

Openbare belijdenis des geloofs, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 10

Vorige keer hebben we het gehad over Christus, de Zoon van God. We hebben gezien dat Christus zowel volledig mens als volledig God is. En we hebben ons verwonderd over Christus’ lijden en sterven voor de uitverkorenen. Over de verzoening door voldoening. Vanavond hopen we samen stil te staan bij het doen van openbare belijdenis van het geloof. Wat houdt dit eigenlijk in? En wat zegt dit over mijn persoonlijk (geloofs)leven? 
Door: J.W.J. Treur
Bijbelstudie
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! Mat. 7:21-23
De tekst bevat ongetwijfeld in vele opzichten de meest ernstige woorden die ooit door mensen, of ook door de…

Christus, de Zoon van God, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 9

Vorige keer hebben we het gehad over de uitverkiezing. Over de leer dat God mensen van eeuwigheid verkiest om zalig te worden. Dit doet Hij niet om iets in hen, maar alleen door het offer van Jezus Christus. In Christus kan Gods liefde uitgaan naar verloren zondaren. Hij ziet hen aan in Zijn Zoon en dan zijn ze alsof zij nooit zonde gekend of gedaan hebben. Vanavond willen wij het gaan hebben over de Zoon van God, de hoop van de wereld, onze Heere Jezus Christus. 
Door: J.W.J. Treur
Bijbelstudie
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Gen. 1:31a
Dit is een ontdekkend woord. Ook u bent zeer goed geschapen. Maar u bent met uw volle wil van God vervreemd geraakt! Daardoor bent u in al uw wegen goddeloos, verkeerd en verdorven. U hebt al uw uitnemende gaven verloren en bent nu zonder vrije wil een slaaf van de zonde geworden. Deze schrikbarende werkelijkheid grijpt ons aan en houdt ons vanuit dit woord vast! Zo heeft God gezien naar de aarde of er één mens goed, dat is…

De uitverkiezing, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 8

Vorige keer hebben we het gehad over de zondeval. Door de val van Adam is de lichamelijke en geestelijke dood in de wereld gekomen. Na de zondeval is de mens vanaf de geboorte een ‘doel misser’, ofwel een zondaar. Vanavond zullen we zien dat God ondanks alles genadig is. Dat Hij mensen uitkiest die zalig zullen worden. Van onze kant is er enkel zonde, maar door de uitverkiezing van God is er hoop. Daar willen wij het vanavond over gaan hebben met elkaar.
Door: J.W.J. Treur
Bijbelstudie

Lezen: Jozua 2:1-13


Want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.

Soms gaan nieuwtjes snel. Je kent dat wel, je vertelt iets tegen een ander en voordat je het weet is het overal bekend. Dit gold ook voor het volk Israël ten tijde van Jozua. Sneller dan het volk door de woestijn trok, verspreidde zich het nieuws over hun ontsnapping aan de moordzuchtige farao van Egypte. De wildste verhalen deden de ronde over dit vreemde volk. Het scheen namelijk dat zij een God diende Die nie…

De zondeval, belijdeniscatechisatie Hervormd Amstelveen, avond 7

Vorige keer hebben we het gehad over Gods vaderlijke voorzienigheid. Deze voorzienigheid gaat over de kleinste dingen. Dit leert de christen in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn. Gods kinderen mogen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien omdat God alles in Zijn hand houdt. Vanavond hopen we met elkaar stil te staan bij de zondeval.
Door: J.W.J. Treur
Bijbelstudie
Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Ps. 25:11
Uit Psalm 25 blijkt dat David in gevaar is. Dit zien we vooral in vers 15: Mijn ogen zijn voort-durend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Deze tijd van aanvechting en angst doen hem terugdenken aan zijn zonden. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen (vs. 7). Hij roept God om genade en vergeving. Zie mijn ellenden en mijn moeite, neem weg al mijn zonden (vs. 8).
De psalmist gebruikt een aantal argumenten in zijn roep om vergeving: 1. Hij bid om vergeving omwille van de…