Posts

Posts uit november, 2014 weergeven

Meditatie: Lukas 17:11-19, Ware dankbaarheid

Waarschijnlijk hebben de discipelen verbaasd gevraagd: ‘Meester, moeten wij echt door Samaria reizen? Moeten wij echt door die verachte plaats gaan?’ De joden hadden over het algemeen niet veel op met de Samaritanen. Het was een volk wat vermengd was geraakt met heidenen en bovendien meer op had met de berg Gerizim dan met de berg Sion. 
Maar de Heere Jezus is vastbesloten. Vanaf Zijn geboorte is Hij er al mee bezig. Waar mee bezig? Om Gods raad te volbrengen. Om te lijden en te sterven voor zondaren. Om als een Vloekwaardige te worden gehangen aan het kruishout van Gogoltha. Daarom, dwars door Samaria en Galilea naar Jeruzalem. O, Liefde, Die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden! 
Maar de Heere Jezus komt niet ver, want toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen er tien mannen naar Hem toe. Ze blijven op een afstand staan, want ze zijn melaats. Ze dragen als het ware hun doodsvonnis op zak, want deze ziekte zal hen vroeg of laat in het graf doen afdalen. Wat lijken…

Augustinuskring, avond 3

Door: G. Schulenburg Bijbelstudie  In God is mijn heil en mijn eer; de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. (Psalm 62:8)
En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal u dragen en redden. (Jesaja 46:4)
O Heer onze God, laat onder de schutse van uw vleugelen ons hopen en bescherm ons en draag ons. Gij zult ons dragen: gij zult de kleinen dragen en tot aan de grijze haren zult gij ons dragen, want wanneer gij onze kracht zijt, is het kracht, maar wanneer de kracht onze kracht is, is het zwakheid. Bij u leeft altijd door ons goed, en omdat wij ons daarvan hebben afgekeerd, zijn wij verkeerd geworden. Terugkeren willen wij nu, Heer, om niet te gronde te gaan, want bij u leeft ons goed zonder ooit te minderen, en dat goed zijt gijzelf. En wij zijn niet bevreesd dat er geen plaats meer zal zijn waarheen wij terug kunnen gaan, want wij zijn het die van die plaats vervallen zijn geraak…

Artikel: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

Wereldgeschiedenis als steigerwerk  ‘God zal Zijn raad volvoeren, ook als alles er tegenin lijkt te gaan.’ Dit zijn woorden van een kind van God, die op zijn plaats is. Woorden die gemakkelijker uitgesproken, dan beleefd worden. Zeker in een tijd waarin de wereld in brand lijkt te staan. De brandhaarden in Syrië, Irak en Palestina lijken immers het tegendeel te bewijzen. Toch is de wereldgeschiedenis slechts steigerwerk om de kerkgeschiedenis vorm te geven. Welke periode van de wereldgeschiedenis we ook onder de loep nemen, overal zien we sporen van Gods almacht.  Reformatieherdenking  Dat de wereldgeschiedenis dienstbaar is aan de kerkgeschiedenis wordt duidelijk bevestigd door de Reformatie. Over een aantal weken hopen we Gods zorg voor Zijn kerk weer te herdenken. Op 31 oktober herdenken we dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel te Wittenberg sloeg. Een document wat de wereld van toen letterlijk en figuurlijk in brand zette. Toch dienen we hier met twee woorden te s…