Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2016 weergeven

ManVandaag: Adam, afl. 2

En zie het was zeer goed
Het Bijbelboek Genesis leert dat de wereld door God is geschapen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere schiep ook de mens naar Zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, elk met hun unieke eigenschappen en taken.  
Wat is het verband?

De kroon op de schepping
Lees Genesis 3:26-31

Nadat God de hemel en de aarde geschapen had, heeft Hij de mens aan de schepping toegevoegd. De mens was de kroon op de schepping. Adam en Manninne leefden in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam had geen last van zondige gedachten over God. Als hij wandelde langs de prachtige watervallen, de bloeiende bomen, de heerlijk ruikende bloemen en de spelende dieren, zong hij het uit: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!’.

Hij kende niet alleen God, maar ook Zijn schepping. Dit blijkt uit het feit dat Adam de dieren een naam kon geven naar hun aard. En waar wij van nature geneigd zijn tot het kwade, was Adam dit tot het goede. Thomas Boston zegt…

Bostonkring, avond 5

 Hoofdgedachte 3: Het totale onvermogen van de mens om zichzelf te herstellen

Door: F. Treur-van As

Inleiding
Boston begint dit hoofdstuk met een tweetal Bijbelteksten. Deze wil ik hier kort noemen en toelichten.

Rom. 5:6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. De eerste elf verzen van Romeinen 5 staan in het teken van de hoop als gevolg van de rechtvaardiging door het geloof. Degenen die gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben een onwankelbare hoop, omdat ze weten dat ze op de dag van het oordeel aan Gods toorn zullen ontkomen dankzij de verzoenende dood van Christus die stierf in hun plaats. Christus is het fundament van onze hoop en de verzekering van de liefde van Christus jegens ons, Die ons met God verzoend heeft toen wij nog vervreemd waren van Hem. Nu zijn wij Zijn vrienden door het geloof geworden. Krachteloos houdt hier in dat er een gebrek is aan (morele) kracht, dat we onmachtig zijn en staat hier gelijk aan het goddel…

Inleiding JV GG-Beekbergen, Een schokkende realiteit...

Lezen: Psalm 91
Zingen: Ps. 91:1

Stel je het volgende eens voor: Je fietst op een stil achteraf weggetje. Je bent op weg naar huis na een zaterdag hard werken voor je bijbaan. Wat je niet weet is dat er in de bosjes een man op de grond ligt te loeren naar je. Hij heeft een mes bij zich en heeft het op jou gemunt. Een nare gedachte vind je niet?! Gelukkig is dit maar een voorbeeld. Toch helpt het om de ernst van het onderwerp van vanavond te begrijpen. Wij allemaal hebben een vijand en hij heeft maar een doel: ons kapot maken. Een schokkende realiteit…

Je raad waarschijnlijk al over wie ik het wil gaan hebben. Precies, over de satan. De grote tegenstander van God heeft een hekel aan alle mensen. Wat zeg ik, hij haat ze! Er wordt weleens gezegd dat de duivel alleen een hekel heeft aan Gods kinderen. Dat is echter niet volledig. Hij heeft ook een hekel aan de rest van de mensheid. Dat komt omdat telkens wanneer de duivel een mens ziet, of die mens nu gelovig is of niet, hij een schepsel …