Posts

Posts uit september, 2016 weergeven

ManVandaag: Abram, afl. 2

Gods beloften zijn vast en zeker
Alles wat de HEERE ooit beloofd heeft zal bestaan. Hier kan ook Abraham van getuigen. De baarmoeder van zijn vrouw werd geopend, het beloofde land werd hem geschonken en de Heere Zelf stond in voor zijn veiligheid. Dit laatste heeft Abram door schade en schande moeten leren.

Wat is het verband?

Een pijnlijk contrast
Lees Genesis 12

De eerste 11 hoofdstukken van Genesis laten een pijnlijk contrast zien tussen de trouw van God en de ontrouw van de mens. Toch blussen de zondeval, de eerste doodslag, de boosheid van de mens, de zonde van Noach en de torenbouw van Babel, Gods liefde niet uit. Totaal onverdiend blijft de Schepper naar Zijn schepping omzien. Uit soevereine genade zoekt de HEERE Abram op. Hij moet al zijn zekerheden verlaten en op weg gaan naar het land dat de HEERE hem zal wijzen. In Genesis 12 lezen we dat Abram in geloofsgehoorzaamheid op weg gaat. 

TOEPASSING – Ondanks de zonde en schuld van de mens heeft God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden…

Artikel: Schaamte in de Bijbel

In dit artikel wordt het thema schaamte bekeken vanuit Bijbels perspectief. In veel gevallen is de wereld van vandaag de dag de schaamte voorbij. Alles moet kunnen en daarom moet alles ook. Naar deze schaamteloze wereld kwam de Zaligmaker Jezus Christus. Om mensen bij wie het schaamrood vanwege de zonden op de kaken staat, te reinigen met Zijn donkerrode bloed. 

Wat betekent schaamte?
Het is niet eenvoudig om een allesomvattende definitie van het woord schaamte te vinden. Iemand kan zich ergens voor schamen, maar men kan zich ook om het gedrag van de ander of zelfs dat van een geheel land schamen. Anders gezegd, men kan dit woord vanuit het subject of vanuit het object benaderen. In het eerste geval gaat het om een individuele ervaring van schaamte en afwijzing. Iemand kan zich bijvoorbeeld schamen als hij gediscrimineerd wordt vanwege zijn etnische afkomst. In het tweede geval is het een individu of een samenleving die een schaamtevolle situatie bewerkstellingen. Hierbij is het niet …

ManVandaag: Abram, afl. 1

Een naam op Gods tijd en wijze
Vertwijfeld hebben de bouwers van de toren van Babel achterom gekeken naar de half afgebouwde toren. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Ze wilden zich een naam maken, maar de HEERE heeft het hen uit handen geslagen. Komt er dan geen zegen uit de hemel? Ja, maar alleen op Gods tijd en wijze. Vele jaren later komt de roepstem van God in het leven van Abram. God belooft hem tot een groot volk te maken en hem een naam te geven.

Wat is het verband?

Een familieportret
Lees Genesis 11:27-12:9

In Genesis 11:27-32 komt de familie van Abram voor het eerst in beeld. Hoewel er in deze introductie summier wat verteld wordt over Abram, blijkt meteen al dat zijn leven niet zonder moeite en verdriet is geweest. Een gesloten baarmoeder en een geopend graf. Alles wijst erop dat dit een korte genealogie gaat worden. Maar niets is minder waar! Het is deze Abram, van eeuwigheid uitverkoren door God, die de stamvader zal worden van de Heere Jezus. In hem zijn alle geslachten van he…