Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2017 weergeven

ManVandaag: Abram, afl. 9

De weg van alle vlees
Het ene geslacht komt, het andere geslacht gaat. Nadat Abraham blijde geboorteberichten heeft ontvangen, sterft zijn vrouw Sara. Zij gaat de weg van alle vlees. De oude aartsvader gaat op zoek naar een familiegraf. Uit het graf wat Abraham koopt blijkt zijn geloof in de beloften van de Verbondsgod.

Wat is het verband?

Droefheid na blijdschap
Lees Genesis 23

In Genesis 22 staat dat Abraham beproefd werd. Dwars door alles heen bleef Abraham de Heere gehoorzamen en hij is niet beschaamd uitgekomen. Daarom kreeg Abraham opnieuw de belofte dat hij tot een groot volk zou worden. De HEERE zwoer dit bij Zichzelf en in Hem ligt de uitkomst vast (22:16-17). Vol vreugde keerde Abraham met zijn Izak weer terug bij Sara. Ongetwijfeld heeft Abraham haar vertelt over Gods bevel om Izak te doden en over de ram die in de plaats van hem geofferd werd. Dan ontvangt Abraham heugelijk nieuws van zijn broer Nahor. Bij zijn vrouw Milka en zijn bijvrouw Reüma zijn kinderen geboren. De b…

Inleiding JV GG Kootwijkerbroek, Tussen licht en duisternis. Verschillen tussen de Bijbel en de koran

Beste JV-leden,

‘Het is goed dat men de Koran bestudeert en kennis maakt met de inhoud.’ Je zou denken dat deze uitspraak van een moslim afkomstig is. Maar niets is minder waar. Dit zijn de woorden van niemand minder dan Maarten Luther. Was Luther het dan eens met de inhoud van de Koran? Nee, integendeel! Maar hij wilde dat mensen zelf de koran zouden bestuderen om er zo achter te komen dat de inhoud verwerpelijk is.

Ik heb deze inleiding de titel: ‘Tussen licht en duisternis. Verschillen tussen de Bijbel en de Koran’ gegeven. Daarmee maak ik meteen duidelijk wat ik van de islam en daarom ook van de koran vind. Deze valse godsdienst brengt mensen niet in het licht, maar houdt ze in de duisternis waarin elk mens van nature leeft. Dat geldt overigens ook voor ons. Wij mogen de Bijbel hebben, maar als we onbekeerd zijn, is het bij ons net zo duister als in het hart van een moslim. Laten we ons daarom niet boven hen verheffen, maar kennis nemen van hun godsdienst om zo aan de ene kant de r…

ManVandaag: Abram, afl. 8

Een zoon gered, dé Zoon geofferd
Nadat de donkere wolken van oordeel over Sódom en Gomórra getrokken zijn, vallen de lichtstralen van zegen over het leven van Abraham en Sara. Izak wordt geboren. Uit hem zal een talrijk volk voortkomen en eenmaal ook de Messias. Dan komt er een onverwachte beproeving. Abraham moet zijn eniggeboren zoon meenemen, doden en verbranden als offer. 

Wat is het verband?

Een bewogen tijd
Lees Genesis 22:1-19

Abraham heeft een bewogen tijd achter de rug. De hel is als het ware leeg geregend over Sódom en Gomórra. Geschokt ziet Abraham de dikke rookpluimen omhoog kringelen. Lots schoonzonen komen in de vuurregen om. Zijn vrouw verandert in een zoutpilaar. Toch schittert ook hier Gods trouw. Lot en zijn dochters ontkomen. Al snel vergeten de dochters Gods toorn over seksuele zonden en bedrijven een vreselijk kwaad met hun vader (Gen. 20:30-38). Ook Abraham vervalt in de aanloop naar de vervulling van Gods belofte nogmaals in zonden. Door zijn schuld neemt Abimél…