Posts

Posts uit 2011 weergeven

Afscheidsbrief Depositum Custodi

Soest, 30 december 2011
Geachte leden van Depositum Custodi, beste vrienden,
Op de rand van het jaar 2011 schrijf ik u mijn afscheidsbrief. Wat een onmogelijke opdracht! Want hoe zou ik al de zegeningen die de Heere me door DC heen heeft willen schenken kunnen verwoorden? Toch moet het. De Bijbel leert ons dat we geen van Zijn weldaden mogen vergeten, omdat het God geweest is die ze ons bewezen heeft. Daarom zal de eer van God het doel van deze brief zijn.
Nu alweer drie jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met DC. Mijn eerste bezoek was vooral uit nieuwsgierigheid. Ik had namelijk van iemand gehoord dat er op DC’ers allemaal ‘rare refo’s’ zaten. Nu was dat precies ook mijn profielschets dus ik besloot om deze vereniging eens te bezoeken. Na een tweede bezoek wist ik het zeker: ik wil lid worden van DC!
En daar heb ik geen moment spijt van gehad! Vele kringavonden, weekenden …

Inleiding Institutiekring, Depositum Custodi, avond 1

Datum:                       30 september 2010 Inleider:                      J.W.J. Treur Lezen:                        Gen. 3 Zingen:                       Ps. 51:3, 5 en 9; Ps. 91:1 en 8
Inleiding Deze avond hopen wij de eerste officiële Institutie kringavond te houden. Deze avond zullen we beginnen met een korte overdenking van Genesis 3. Hier zien wij de bittere kern van onze ellende, namelijk ons ongeloof en wantrouwen van de Schepper van hemel en aarde. Daarna zullen we een korte samenvatting lezen van de gelezen stof zodat we de kennis weer paraat hebben voor de bespreking van de stellingen. We sluiten de inleiding af met een korte bestudering van de Dordtse Leerregels.
Overdenking Genesis 3: 4-5 Een van satans methoden om de ziel tot zonden te verleiden is om het aas te laten zien, maar de haak te verbergen. Om de gouden beker te presenteren en het vergif te verbergen. Om het zoete te tonen, het genot, maar de toorn en de ellende aan de ziel te onthouden. Zo liet hij onze eers…

Inleiding Openbaringkring, Openbaring 21:1-27, 22:1-21, Depositum Custodi, avond 9

Bestudeerde gedeelten:            Openbaring 21:1-27, 22:1-21 Thema:                                     De laatste dingen en de verschillende visies op het  duizendjarig rijk. Datum:                                     8 juni 2010 Inleider:                                    J.W.J. Treur Zingen:                                     Ps. 93: 1 en 4, 16: 3 en 6, 43: 4 en 5.
Ter inleiding
We zijn alweer bijna aan het einde van dit cursusjaar gekomen. De Bijbel leert ons dat de tijd vliegt en onze aanwezigheid hier op aarde is maar kort. De tijd, geschapen door God, zal niet eindeloos door blijven gaan. Er zal een einde komen aan deze zichtbare wereld. Vanavond willen we, met behulp van Gods Geest, stil staan bij wat men ook wel ‘de laatste dingen’ noemt. Daarnaast zullen de verschillende visies op de eindtijd en het duizendjarig rijk voorbij komen. De nadruk zal hierbij vooral liggen op het inzichtelijk maken van de verschillende visies, al zal er ook een (voorzichtige) waardering van de…

Lesboekje Romeinenkring 2011, Hervormd Oene

RomeinenkringOpdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt
Rom. 15:6Hervormde gemeente Oene 2011


Inhoudsopgave
Inleiding                                                                                                                  
Introductie op de brief van Paulus aan de Romeinen De Romeinenbrief                                                                                        Paulus Het antieke Rome                                                                                        Het thema van de Romeinenbrief                                                              
Structuuroverzicht                                                                                                
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen Avond 1                       Goudeerlijk                                            Avond 2                       Wie ben je?                                          Avond 3                       Eind…