Posts

Posts uit oktober, 2012 weergeven

Vraag: Wat zegt de Bijbel over seksualiteit?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 

Volledige vraag: Ik heb al een een tijd een vriend en wij willen rein blijven voor het huwelijk. Ik weet wel dat seksualiteit binnen het huwelijk hoort, maar toch is het fijn om dit in de Bijbel terug te lezen zodat je er niet meer om heen kunt. Kunt u ons hier bij helpen? 

Beste [...], 
Hartelijk dank voor je mail! Ik snap je schroom maar toch is het goed dat je om hulp gevraagd hebt. Graag denk ik met jullie mee. 
Voor alles is het denk ik belangrijk dat jullie de Heere vertrouwen. Hij heeft echt het beste met ons voor en legt ons geen lasten op die we niet zouden kunnen dragen. Dat wij niet voor het huwelijk gemeenschap mogen hebben heeft te maken met Gods wijze en liefdevolle bedoelingen. 
Het lichamelijke hoort binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Zeker in deze maatschapp…

Vraag: Velen geroepen, weinigen uitverkoren?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 

Volledige vraag: Velen geroepen, weinig uitverkoren. Is niet iedereen geroepen? Het was toch een ontelbare schare? 
Er zijn ‘velen geroepen’, slaat hier op de velen die voor de bruiloft zijn uitgenodigd. Niet iedereen die uitgenodigd is zal er zijn, omdat er maar weinig zijn uitverkoren. Dat gaat hier inderdaad om de uitverkiezing. De uitverkiezing is een troost omdat God mensen uit het verderf en de nutteloosheid bevrijdt. Tot de verkiezing behoort ook de zending van het Woord. God zendt goedertieren (uit genade) de verkondiging naar wie Hij wil en wanneer Hij wil. Dat wij zondag aan zondag het Woord mogen horen in de kerk is dus al Gods genade. Tegelijk klopt het dat de schare van mensen die zalig zullen worden ontelbaar zal zijn. Zovelen zullen uiteindelijk thuis komen op de nieuw…

Vraag: Mattheüs 22:12-14

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Volledige vraag: Wordt hier een vergelijking met de hemel/hel gemaakt? Hoe kan hij eerst binnenkomen, en vervolgens weer eruit gegooid worden? 

In dit gedeelte wordt geen vergelijking gemaakt tussen de hemel en de hel. Het gaat hier om het Koninkrijk van God op aarde. Kerntekst is hierbij Mat. 21:43: ‘Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.’ 
De Heere Jezus waarschuwt hier de religieuze leiders van het volk Israël. Van sommigen van hen zal het Koninkrijk worden weggenomen. Ze hebben gefaald als leiders van het volk Israël. Hun rol in het leiden van Gods Koninkrijk wordt van hen weggenomen en gegeven aan een volk dat vruchten zal voorbrengen. Een nieuw volk, bestaande uit Joden en heidenen. 
In de v…

Vraag: Hoe zit het met het lijden?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven.


Volledige vraag: Vaak wordt gezegd: ‘Alles wat gebeurt, gebeurt met een bedoeling.’ En alles wat je meemaakt zal je tot een sterkere persoonlijkheid maken. God zal niet meer geven dan je kunt dragen. Waarom plegen mensen dan zelfmoord? Waarom moeten mensen jaren lang vechten en alsnog sterven? 

Mensen kunnen door een diep dal gaan. Soms gebeuren er dingen die je niet kunt uitleggen. Als mensen je dan allerlei (goedbedoelde) adviezen gaan geven, kan dat helemaal verkeerd landen. Een ander kan vaak slecht begrijpen waar je doorheen gaat. Tegelijk klopt het dat er niks buiten Gods wil om gebeurd. Gelukkig maar. Anders zouden we een God hebben die alleen macht heeft over de goede dingen. Daar zou je bang van worden, want dat zou betekenen dat God niet almachtig is. God kan de mens soms ve…

Vraag: Hoe moet ik bidden?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Met regelmaat, eerbiedig en vol verwachting. Niks van je zwarte hart verbergen, maar alles voor Hem uitstorten. Bid op jouw manier. Elke andere stijl is namaak en daar gruwt de Heere van. Wat mij helpt is om even een paar minuten rust te nemen voordat ik ga bidden en goed te beseffen wat ik ga doen. Zie in gedachten Christus door Jeruzalem lopen met het kruis op Zijn schouders. Bereidt om te sterven voor zondaren. Dan weet je dat de God Die je gaat aanroepen er een is Die de zondaren zoekt. En ook ons uit ‘Egypteland’, uit het diensthuis der zonden wil leiden. 
Probeer ook in elk gebed concreet voor iets te bidden en voor iets te danken.

Vraag: Hoe moet je als christen keuzes maken?

In de rubriek 'vragen' behandel ik vragen die ik van catechisanten of leerlingen gekregen heb. Omwille van de privacy worden de e-mails waarin de (meeste) vragen worden gesteld, niet weergegeven. 


Dag beste [...],

Bedankt voor de email en het vertrouwen dat je in mij stelt. Ik kan me voorstellen dat je je hiermee hebt bezig gehouden. Sterker nog, de vraag naar het herkennen van Gods leiding in het leven is een veel gestelde vraag.

Wat mij geholpen heeft en helpt bij deze vraag zijn de volgende zaken waardoor christenen levenskeuzes mogen maken en waardoor de Heere wil werken:

-Het verstand. De Heere heeft de mens een verstand gegeven. Hierdoor kunnen wij over dingen nadenken en keuzes maken tussen verschillende opties. Juist omdat wij in het beeld van God zijn geschapen hebben we deze gave gekregen. Wij moeten daarom de rust nemen om goed over verschillende keuzes na te denken. Drukte, stress en deadlines maken de moderne mens steeds ongelukkiger. De Heere wil dat we ons verst…