Posts

Posts uit 2015 weergeven

Artikel: Vluchteling

Ontheemde, asielzoeker of vluchteling. Eigenlijk doet het er niet zoveel toe hoe we ze noemen. Ze zijn er, om voorlopig niet meer terug te gaan. Regeringen zijn er mee belast en verslaggevers zijn er druk mee. Ook stelt het de kerk voor een belangrijke vraag: Zijn deze vluchtelingen een gelegenheid of geeft het slechts verlegenheid?
Vluchteling anno nu Mattheüs 26:6 laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.” De gevolgen van deze oorlogen ondervindt het contemporaine Europa als nooit tevoren. Uit het rapport “Gedwongen verplaatsing” van de VN-vluchtelingenorganisatie blijkt dat maar liefst 59,5 miljoen mensen op de vlucht zijn(!). Gedwongen en dus niet vrijwillige verplaatsing. Maar al te gemakkelijk vervallen we in de discussie of al die vluchtelingen wel om de juiste redenen vluchten. Het antwoord op deze vraag is: nee, niet …

Bostonkring, avond 3

Door: P.M. van As
De Viervoudige Staat: de staat der rechtheid, hoofdstuk 1, onderdeel 1 en 2
Hartelijk welkom op deze derde kringavond van de Bostonkring! Deze kringavond zullen we een begin maken met de tweede staat, namelijk: de staat van de natuur of de algehele verdorvenheid. De vorige kringavond hebben we stilgestaan bij de eerste staat, de oorspronkelijke rechtvaardigheid en geluk van de mens. Volgens Boston een 'lieflijk en gelukkig schepsel’.
De tweede staat bestaat uit een drietal hoofdgedachten namelijk: 
1. De zondigheid van de natuurstaat van de mens; 2. De ellende van de natuurstaat van de mens; 3. Het totale onvermogen van de mens om zichzelf te herstellen; 
Deze drie hoofdgedachten vallen weer uiteen in een aantal nadere aandachtspunten. Vanavond vraagt onze aandacht hoofdgedachte 1: De zondigheid van de natuurstaat van de mens. Hoofdgedachte 2 en 3 zullen op de vierde Bostonkringavond behandeld worden. De eerste hoofdgedachte is onderverdeeld in: 

Meditatie: De grote witte troon

Lezen: Openbaring 20:11-15
In gedachten zien we een oude man wandelen langs de zee. Het is de apostel Johannes. Op achtentachtig jarige leeftijd is deze oude dienstknecht verbannen naar het eiland Patmos. Als één van de weinigen is hij nog over. Petrus is gekruisigd, Paulus onthoofd en zijn lieve Zaligmaker is opgevaren naar de hemel. De apostel van de liefde lijkt uitgerangeerd. Wat heeft het allemaal nog voor zin? Wat moet er worden van zijn geliefde gemeente nu hij gevangen zit op dit eiland? Ongetwijfeld heeft de trouwe apostel veel terug gedacht aan het verleden. Toen hij mocht zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Hoe hij mocht ervaren dat ook zijn zonden hem waren vergeven en dat alleen uit genade. Wat had hij een innerlijk vermaak gehad toen hij anderen mocht vertellen over Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven. En nu zit hij hier. Alleen? Nee, toch niet! Een christen kan niet alleen zijn! Ze kunnen zich wel eenzaam voelen, maar nooit alleen! Misschien heeft Johannes h…

Bostonkring, avond 2

Door: M.H. van As & E.H. van Wolfswinkel
De Viervoudige Staat: de staat der rechtheid, hoofdstuk 1-3
De Viervoudige Staat begint met Prediker 7:29 “Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht.” Dit is een tekst waarin Salomo de rechte staat van de mens tekent en tegelijk ook de peilloze diepte waarin de mens gevallen is door vele vonden te zoeken.
De reden waarom Boston begint met de staat der rechtheid is om zo te laten zien wie we waren en daar tegenover te laten zien hoe we geworden zijn, hoe diep we gevallen zijn. Hierdoor zouden we de onvergelijkelijke Persoon die de Vader verordineerd heeft als Hersteller van de breuk, des te meer op prijs stellen, en ons met een vast voornemen begeven op die weg die leidt naar de stad die vaste fundamenten heeft.
De rechte staat van de mens kenmerkte zich hierin dat de ziel van de mens zich rechtstreeks richtte op God, als haar hoogste Doel. - Boston stelt dat deze recht op da…

Lezing: ‘En zie, meer dan Jona is hier!’, Lezing vrouwenvereniging GG-Beekbergen

Mevrouw de voorzitter, geachte leden van de vrouwenvereniging,
Hartelijk dank voor uw uitnodiging om te komen spreken over het Bijbelboek Jona. Het is een voorrecht om samen na te mogen denken over dit bijzondere Bijbelboek. De meesten van u ken ik van gezicht. Sommigen van u ken ik persoonlijk. Maar wie we ook zijn, van binnen zien we er allemaal hetzelfde uit. Van binnen zijn we niet zo mooi. Van binnen zijn wij niet anders dan de profeet Jona. Van nature zijn ook wij zondige weglopers. Maar tegen deze droevige zelfomschrijving, schittert de genade van de Verbondsgod! En als u vanavond maar één ding onthoudt, laat het dan dit zijn: de HEERE, de Verbondsgod, is genadig! Niet om iets uit de mens, maar omwille van de Heere Jezus Christus, Die Zichzelf eens heeft vergeleken met de profeet Jona, maar er tegelijkertijd bij zei: Zie, meer dan Jona is hier! Deze lijn naar Christus wil ik, met de hulp van de Heilige Geest, vanavond voor u uitschilderen.
Ik heb de lezing over Jona in twee dele…

Bostonkring, avond 1

Hartelijk welkom op deze eerste kringavond van de Bostonkring! Deze avond zal in het teken staan van de persoon van Boston en van de opzet van de komende bijeenkomsten. Voordat wij bovenstaande zaken gaan bespreken eerst nog een korte Bijbelstudie over Mattheüs 7.
Bijbelstudie Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Mat. 7:13-14
Alle mensen hier zijn op reis naar de wereld die komt. Er is een verkeerde weg naar de toekomende wereld, en we lopen gevaar dat we die inslaan. Het is een verkeerde weg die, hoewel hij heel zeker naar de toekomende wereld loopt, dan toch naar het verkeerde deel ervan leidt: het land van dood en eeuwige ondergang; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan. Wij lopen gevaar die weg in te sla…